miten Iso valliriutta voidaan pelastaa?

koralli on välttämätön elämälle maapallolla. Samalla se on yksi maapallon uhatuimmista ekosysteemeistä, johon vaikuttaa suoraan ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen aiheuttama ilmaston lämpeneminen. Suuri Valliriutta, yksi Unescon maailmanperintökohteista, joka tunnetaan ”valtavasta tieteellisestä ja luontaisesta merkityksestään”, on juuri kokenut kolmannen massavalaisutapahtumansa viiden vuoden aikana, ja se vaikuttaa 25 prosenttiin koko riutasta. Miten pelastamme tämän ihmeen, ennen kuin on liian myöhäistä?

UNESCO on varoittanut, että kaikkien maailmanperintökohteiden koralli-riuttoja ei enää ole vuosisadan loppuun mennessä, jos kasvihuonekaasupäästöt pidetään normaalilla tasolla. IPCC: n mukaan ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen 2 C: n tai sitä ylittävien sijaan merkitsee eroa koralli-ekosysteemien enemmistön säilymisen ja häviämisen välillä. Koralli kattaa vain 0,1 prosenttia merenpohjasta maailmanlaajuisesti, mutta 25 prosenttia meren eliöstöstä on riippuvainen koralli-ekosysteemistä. Maapallon valtameret ovat myös maailman suurimmat hiilinielut, jotka varastoivat hiilidioksidia leviin, kasvillisuuteen ja koralli.

mitä koralli vaalenee?

koralli vaalenee reaktiona lämpöstressiin. Kun koralli upotetaan keskimääräistä lämpimämpään veteen pitkäksi aikaa, koralli – kudoksen sisällä elävä levä– zooxanthellae-karkottaa sen. Näin koralli saa ravintoa ja väriä ja auttaa lisääntymään, ja karkottaminen johtaa siten koralli ”valkaistumiseen” ja sen värin menettämiseen. Vakava vaaleneminen voi tappaa koralli – ten, mutta niillä on myös mahdollisuus elpyä, jos lämpötila vakiintuu-ilmastokriisi kuitenkin lisää sekä vaalentumistapahtumien yleisyyttä että vakavuutta.

koralli vaaleni Isolla valliriutalla

nykyiset tutkimukset, joissa on selvitetty viimeisimmän vaalenemisonnettomuuden esiintymistä Isolla valliriutalla, arvioivat, että vaikutukset ovat vakavampia ja laajempia kuin kaikki aiemmin todetut taudinpurkaukset. Great Barrier Reef Marine Park Authorityn mukaan tuhojen vakavuus vaihteli, mutta joillakin alueilla, jotka olivat säästyneet vuosien 2016 ja 2017 massavalkaisutapahtumissa (joissa 20 prosenttia matalien vesien riutoista valkaistiin), oli nyt tapahtunut kohtalainen tai vaikea valkaisu. Asiantuntijoiden mukaan vaalenemistrendit viittaavat siihen, että siitä tulee lähes jokavuotinen tapahtuma.

vuonna 2019 Australia alensi näkemystään riutasta ”köyhästä ””erittäin köyhään” ilmastonmuutosriskien vuoksi. Trooppisilla koralli-riutoilla on yleensä suurempi vaalenemisen riski silloin, kun Tyynellämerellä esiintyy ”El Niño” -ilmiö: ilmastomalli, joka syntyy, kun trooppisen Tyynenmeren pintalämpötilat nousevat normaalia korkeammiksi pitkäksi aikaa. Tällainen prosessi todennäköisesti voimistuu maapallon lämpötilan noustessa; Erään tutkimuksen mukaan voimakkaat El Niño-tapahtumat voivat kaksinkertaistua tulevaisuudessa ilmastokriisin vuoksi: El Niñon ja ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen välinen ennennäkemätön vuorovaikutus on merkittävä, sillä koralli vaalenee vain yhden ekosysteemin kärsittyä.

saatat myös pitää: ostereiden käyttäminen Tulvapuolustusstrategiana

 miten voimme pelastaa Ison Valliriutan

Kuva 1: vaalenemisen leviäminen vuoden 2016 ja 17 tapauksessa. Lähde

Yhdysvaltain meri-ja Ilmakehähallituksen koralli Reef Watch-järjestön koordinaattorin Mark Eakinin mukaan on olemassa vaara, että massavalkaisu voi merkitä maailmanlaajuisen vaalenemisen alkua. El Niñoa ei voida pitää pääasiallisena liikkeellepanevana voimana, koska se on tällä hetkellä neutraali vuosi, mikä viittaa enemmän ihmisen aiheuttamiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin: Helmikuu oli kaikkien aikojen kuumin kuukausi Isolla valliriutalla.

jotkin 2 300 kilometrin pituisen meripuiston alueet eivät kuitenkaan juuri vaikuta: viranomainen totesi, että riutat Pohjois-ja keskiosissa, muun muassa Cairnsin ja Port Douglasin lähellä, vaalenivat kohtalaisesti, ja useimpien koralli-jen pitäisi elpyä. Monet syvemmät valtameririutat välttävät vaalenemisen kokonaan.

ekologisen merkityksensä lisäksi Iso valliriutta tarjoaa myös merkittävää taloudellista arvoa. Sen kokonaistaloudelliseksi arvoksi on arvioitu 56 miljardia dollaria (AUD), jonka vuotuinen kansallinen rahoitusosuus on 6,4 miljardia dollaria ja joka luo 64 000 työpaikkaa. Riutan suojelu on sisällytettävä taloudellisiin malleihin, jotta ajattelu voidaan siirtää malliin, jossa koralli rinnastetaan omaisuuteen, joka on säilytettävä.

miten Ison Valliriutan suojeleminen ilmastonmuutokselta

riutan muutoksia on seurattava tarkasti, ja yleisenä tavoitteena on vähentää maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä. Kuten IUCN asian ilmaisi: ”maapallon keskilämpötilan rajoittaminen selvästi alle 2°C: seen esiteollista tasoa korkeammaksi ja pyrkimykset rajoittaa lämpötilan nousu 1: een.Pariisin ilmastosopimuksen mukainen 5°C tarjoaa ainoan mahdollisuuden koralli-riuttojen selviytymiselle maailmanlaajuisesti.”

mutta australialaisilla tiedemiehillä on kaksi keskeistä kysymystä riutan tulevaisuudesta:pitävätkö hallitukset ympäri maailman kiinni kasvihuonekaasujen leikkauksista ja parantavatko ne niitä, ja jos pitävät, kuinka tarkasti tämä pitää lämpenemisen 1,5 C: hen? Toinen kysymys liittyy mahdollisten sopeutumistoimien onnistumiseen. Viimeisin valkaisujakso on melko hajanainen, mikä viittaa siihen, että vaalenemista välttäneet riutan alueet voidaan vielä hoitaa: ennaltaehkäisyn ja sopeutumisen yhdistelmä on ratkaisevan tärkeä Ison Valliriutan tulevaisuuden kannalta.

Queenslandin yliopiston koralli-Riuttaekologian professorin ja Great Barrier Reef Foundationin päätutkijan Peter Mumbyn mukaan riutan laajuus ja monimuotoisuus ovat mahdollisia tutkimuskanavia. Riutta koostuu 4 000 erilaisesta riutasta, joista 100 on tunnistettu hyvin levinneiksi, hyvin kytketyiksi ja koetaan tällä hetkellä viileämpää valtamerien lämpötilaa, mikä viittaa siihen, että eloonjäämisestä on toivoa. Siksi on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota näiden riuttojen terveyteen ja kestävyyteen.

eräs erityinen tutkimusalue on Australian Meritieteiden instituutin ehdottama ”avustettu geenivirta” – menetelmä, joka muistuttaa suuresti koralli IVF: ää. Koralli, jolla on parempi lämmönsietokyky, joka on todettu perinnölliseksi ominaisuudeksi koralli, voidaan valita ja vangita kasvamaan laboratorioympäristössä ja myöhemmin hajottaa mereen paremman sietokyvyn saavuttamiseksi. Koe, jossa oli 90 emoyksilöä riutan kolmesta osasta, kasvatti 7 500 jälkeläistä ja altisti ne jopa 2C: n lämpenemiselle ja siihen liittyvälle CO2-tasolle. Monet koralli säilyi elossa, mikä viittaa siihen, että kaikki toivo koralli ei ole menetetty. Tohtori Zoe Richards selittää prosessia tarkemmin:

” monien näiden interventioiden koko tavoite on työskennellä sellaisten lajien kanssa, jotka voivat menestyä omillaan. Emme pysty työskentelemään 600 koralli-lajin kanssa, mutta voisimme luultavasti työskennellä 20: n kanssa, jotka täyttävät terveen riutta-yhteisön toiminnalliset roolit.

lisäksi Australian hallitus on taannoin tukenut yli 40 konseptia 150 miljoonan dollarin tutkimus-ja kehitysohjelmassa. Käsitteisiin kuuluu sumun ja sumun luominen pienemmille riutta-alueille, käyttämällä mikro-kuplia, erittäin ohuita luonnon kalvoja ja viljeltyjä leviä valon vähentämiseksi pienemmillä alueilla, vahingoittuneiden riuttojen vakauttaminen ja parantaminen verkoilla, kehyksillä, betonimuodoilla ja 3D-tulostetuilla muodoilla, jotta voidaan luoda luonnon riuttojen ja koralli-jalostuksen monimutkaisuus, joka on luonnollisesti lämpösietoisempi ja sitten niiden toukkien käyttäminen massahajoamisessa.

David Mead, joka auttoi toteutettavuustutkimuksen koordinoinnissa, sanoo: ”Jos saamme tieteen oikein ja puutumme riutalla mittakaavalla, jotta voimme rakentaa tätä sietokykyä, niin hyödyt Australialle ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta, erityisesti riutta-yhteisöille, tulevat olemaan kymmenissä miljardeissa dollareissa.”

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.