Hvordan kan Great Barrier Reef reddes?

Koral er afgørende for livet på jorden. Samtidig er det et af planetens mest truede økosystemer, direkte påvirket af global havopvarmning fra menneskeskabte klimaændringer. Great Barrier Reef, et af UNESCOs verdensarvssteder, der er kendt for sin ‘enorme videnskabelige og iboende betydning’, har netop gennemgået sin tredje masseblegningsbegivenhed på fem år, hvilket påvirker 25% af hele revet. Hvordan redder vi dette vidunder, før det er for sent?

UNESCO har advaret om, at koralrev på tværs af alle verdensarvssteder vil ophøre med at eksistere i slutningen af århundredet, hvis drivhusgasemissionerne holdes på business-as-usual-niveau. IPCC siger, at begrænsning af den globale opvarmning til 1.5 C snarere end 2C eller derover vil betyde forskellen mellem overlevelse og tab af størstedelen af koraløkosystemer. Et sådant scenario vil have katastrofale virkninger på det sammenkoblede marine økosystem: mens koraller kun dækker 0,1% af havbunden globalt, afhænger 25% af det marine liv af koraller i deres livscyklus. Jordens oceaner er også verdens største kulstofdræn, der lagrer kulsyre i alger, vegetation og koraller.

hvad er koralblegning?

koralblegning er en reaktion på varmestress. Når koraller nedsænkes i varmere end gennemsnittet vand i længere perioder, bliver algerne-dyreparkerne-som lever inde i koralvæv, udvist. Dette giver mad og farve og hjælper koraller med at reproducere, og dermed resulterer denne udvisning i, at koraller bliver ‘bleget’ og mister sin farve. Svær blegning kan dræbe koraller, men de har også potentialet til at komme sig, hvis temperaturerne stabiliseres – alligevel øger klimakrisen både hyppigheden og sværhedsgraden af blegningshændelser.

koralblegning ved Great Barrier Reef

aktuelle undersøgelser af den seneste blegning hændelse i Great Barrier Reef anslår, at virkningerne er mere alvorlige og udbredt end alle tidligere registrerede udbrud. Ifølge Great Barrier Reef Marine Park Authority varierede alvorligheden af skaden, men nogle områder, der var blevet skånet under masseblegningsbegivenheder i 2016 og 2017 (hvor 20% af lavvandede rev blev bleget) havde nu oplevet moderat eller svær blegning. Eksperter har foreslået, at udviklingen af blegning tyder på, at det bliver en næsten årlig begivenhed.

i 2019 nedgraderede Australien sit syn på revet fra ‘dårlig’ til ‘meget dårlig’ på grund af klimaforandringsrisici. Tropiske koralrev har en tendens til at have en højere risiko for blegning i tider, hvor Stillehavet oplever ‘El ni Larso’-effekten: et klimamønster, der opstår, når havoverfladetemperaturer i det tropiske Stillehav stiger til over normale niveauer i en længere periode. En sådan proces vil sandsynligvis blive intensiveret af stigende globale temperaturer; en undersøgelse tyder på, at stærke el ni Larso-begivenheder kunne fordobles i frekvens i fremtiden på grund af klimakrisen: potentialet for hidtil usete interaktioner mellem El ni Larso og menneskeskabt global opvarmning er signifikant, med koralblegning kun et af de økosystemer, der skal lide.

du kan måske også lide: brug af østers som en Oversvømmelsesforsvarsstrategi

hvordan kan vi redde great barrier reef

Figur 1: viser spredningen af blegning i 2016 og 17 sager. Kilde

ifølge Dr. Mark Eakin, koordinator for Koralrevsur ved National Oceanic and Atmospheric Administration, er der en risiko for, at denne masseblegning kan markere starten på en global blegningsbegivenhed. Den vigtigste drivkraft for dette kan ikke tilskrives El ni Larso, da det i øjeblikket er i et neutralt år, hvilket indikerer mere mod menneskeskabte klimaforandringseffekter: februar blev registreret som den hotteste måned for Great Barrier Reef, der er registreret.

men nogle områder af den 2 300 km marine park er næppe påvirket: myndigheden bemærkede, at rev i de nordlige og centrale dele, herunder nær Cairns og Port Douglas, oplevede moderat blegning, og de fleste koraller der skulle komme sig. Mange dybere havrev undgår blegning helt.

bortset fra dets økologiske betydning giver Great Barrier Reef også betydelig økonomisk værdi. Dens samlede økonomiske værdi er anslået til 56 milliarder dollars (AUD) med et årligt nationalt bidrag på 6, 4 milliarder dollars og genererer 64 000 job. Beskyttelse af revet skal indarbejdes i økonomiske modeller for at skifte tænkning til en model, hvorved koraller behandles som et aktiv, der skal bevares.

Sådan beskytter du Great Barrier Reef mod klimaændringer

ændringer i revet skal overvåges nøje med et overordnet mål om at reducere de globale drivhusgasemissioner. Som IUCN udtrykte det: “begrænsning af den globale gennemsnitstemperatur til et godt stykke under 2 liter C over præindustrielle niveauer og forfølgelse af bestræbelser på at begrænse temperaturstigningen til 1.5. kr., i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer, giver den eneste chance for overlevelse af koralrev globalt.”

men forskere i Australien har to centrale spørgsmål vedrørende revets fremtid: vil regeringer rundt om i verden holde sig til og forbedre nedskæringer af drivhusgasser, og i bekræftende fald, hvor tæt vil dette holde opvarmning til 1.5 C? Det andet spørgsmål ligger i succesen med potentielle tilpasningsforanstaltninger. Den seneste blegepisode er ret ujævn, hvilket indikerer, at områder af revet, der har undgået blegning, stadig kan styres: en kombination af forebyggelse og tilpasning er afgørende for Great Barrier Reefs fremtid.

ifølge professor Peter Mumby, Professor i Koralrevøkologi ved Universitetet i Australien og chefforsker ved Great Barrier Reef Foundation, ligger en potentiel mulighed for undersøgelse i revets omfang og mangfoldighed. Revet består af 4 000 forskellige rev, hvoraf 100 er blevet identificeret som godt spredt, godt forbundet og i øjeblikket oplever køligere havtemperaturer, hvilket tyder på, at der er håb om overlevelse. Fokusering på sundheden og bæredygtigheden af disse rev er derfor afgørende.

et bestemt område af undersøgelsen er ‘assisteret genstrømning’, foreslået af Australian Institute of Marine Sciences– en proces meget gerne IVF for koraller. Koraller med bedre varmetolerance, fundet at være et arveligt træk i koraller, kan vælges og fanges for at vokse i en laboratorieindstilling og derefter spredes i havet for større modstandsdygtighed. Et eksperiment med 90 forældreprøver fra tre dele af revet voksede 7 500 afkom og udsatte dem for temperaturer på op til 2C opvarmning og relaterede niveauer af CO2. Mange af disse koraller overlevede, hvilket tyder på, at alt håb om koraller ikke går tabt. Dr. Richards forklarer processen yderligere:

“hele målet med mange af disse interventioner er at arbejde med arter, der kan lykkes alene. Vi vil ikke være i stand til at arbejde med 600 arter af koraller, men vi kunne sandsynligvis arbejde med 20, der udfylder de funktionelle roller i et sundt revfællesskab.

desuden har den australske regering for nylig støttet over 40 koncepter i et forsknings-og udviklingsprogram på 150 millioner dollars. Begreberne inkluderer at skabe tåge og tåge over mindre revområder, ved hjælp af mikrobobler, ultratynde naturfilm og opdrættede alger for at reducere lys over mindre områder, stabilisere og forbedre beskadigede rev med mesh, rammer, betonformer og 3D-trykte former for at genskabe kompleksiteten af naturlige rev og avlskoraller, der naturligt er mere varmetolerante og derefter bruge deres larver til massespredning.

David Mead, der hjalp med at koordinere gennemførlighedsundersøgelsen, siger: “hvis vi kan få videnskaben rigtigt og gribe ind på revet i skala for at opbygge denne modstandsdygtighed, vil fordelene for Australien miljømæssigt, socialt og økonomisk, især for revsamfund, være i titusindvis af milliarder dollars.”

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.