eri-laskenta

Palkansaajavaltiovakuutus (”eri”) on maksuihin perustuva rahasto, jossa on sekä työnantajan että työntekijän maksuja ja jonka avulla intialaiset työntekijät voivat osallistua omarahoitteiseen Terveydenhuolto-ja vakuutuskassaan.
järjestelmää hallinnoi työntekijöiden vakuutusyhtiö, joka on valtion elin, ja sitä säätelee vuoden 1948 eri-laki. Eri on suurin työntekijöiden integroitu tarveperusteinen sosiaalivakuutusjärjestelmä. Se suojelee työntekijöitä epävarmoina ja valitettavina aikoina. Järjestelmä tarjoaa sekä rahaetuuksia että terveydenhuoltoa.
kaikki sesonkien ulkopuoliset tehtaat, joissa on vähintään 10 työntekijää, kuuluvat eri: n piiriin. Myös kaikki Tehdaslain piiriin kuuluvat toimipaikat sekä kaupat ja toimipaikat ovat eri-kelpoisia. Tämän lain soveltamisalaan kuuluvat yksiköt, joissa on vähintään 10 työntekijää tai jotka sijaitsevat järjestelmän piiriin kuuluvilla alueilla.
vaikka toimipaikat kuuluvat lain piiriin, kaikki työntekijät eivät kuulu lain piiriin. Mitkä ovat työntekijöiden kelpoisuusvaatimukset? Kaikki työntekijät, joiden kuukausitulot, jotka eivät sisällä ylityötä, bonusta, lomarahaa, eivät ylitä Rs: ää.21 000 on tämän lain piirissä.

eri-lain mukaiset palkat

maksut (työntekijä ja työnantaja) tehdään työntekijöille maksetun palkan perusteella. Palkkakomponentin sulkeumat ja poissulkemiset ovat seuraavat:

sulkeumat poissulkemiset
peruspalkka Viihderaha
Dearness Allowance Retentchment Compensation
kaupungin Luonnonhaittakorvaus lomakorvaukset ja korvaukset
talon Vuokratuki sairausvakuutuksen vähennys
kannustimet (mukaan lukien myyntiprovisiot) verovähennykset
sairauspäiväraha
jauho avustus
muut erityiskorvaukset
läsnäolo-ja ylityökorvaukset

ERI: n laskenta

eri-maksun suuruus lasketaan maksetuista palkoista. Tällä hetkellä työntekijämaksu on 0,75% maksetusta/maksettavasta palkasta ja Työnantajamaksu on 3,25% maksetusta/maksettavasta palkasta.

kuvituskuva:
sanokaamme Herra ahkera Rs-palkalla. 18 000 työskentelee tehdasyksikössä.
rahoitusosuus on seuraava:
työntekijöiden maksuosuus– 0.75%*18,000 = 135
Työnantajamaksu– 3.25%*18,000 = 585

eli RS: n kokonaispanos. 720 tehdään. Työnantajalla on velvollisuus vähentää maksu ja tallettaa se. Työnantajan on talletettava summa 15 päivän kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona vähennys tehdään. Sama voidaan tallettaa verkkoon tai SBI: n valtuutettuihin nimettyihin sivukonttoreihin tai muihin nimettyihin sivukonttoreihin.

maksukausi ja Etuuskausi

maksukauden käsite kattaa työntekijän, jos palkka nousee Rs: n kynnysrajasta. 21,000.
jatketaan edellä mainitulla esimerkillä, sanotaan, että Mr. Hard Working ansaitsi RS: n palkkoja. 18 000 kesäkuuhun 2020 asti palkka nousee Rs: ään. Heinäkuuta 2020 alkaen 22 000. Maksukausi on 1. huhtikuuta 2020 – 30.syyskuuta 2020, joten vähennys jatkuu tarkistetusta palkasta syyskuuhun asti, ja hän on oikeutettu etuuteen seuraavan vuoden 30. kesäkuuta saakka.

vastaavasti sanotaan, että työntekijä Herra ahkera ansaitsee Rs-palkan. 20 000 lokakuuhun 2020 ja ensi kuusta lähtien hän tienaa Rs. 23,000. Vähennyksen on jatkuttava tarkistetussa palkassa 31. Maaliskuuta 2021 asti ja hän on oikeutettu etuuteen joulukuuhun 2021 asti.

nimi palkan tarkistus maksukausi Etuusjakso
ahkera Heinäkuu 2020 1. huhtikuuta 2020 – 30. syyskuuta 2020 1. tammikuuta-Kesäkuu 2021
ahkera Marraskuu 2020 1. lokakuuta-31. Maaliskuuta 2021 1. heinäkuuta-31. joulukuuta

näin ollen eri-maksu on tehtävä sekä työntekijän että työnantajan ja edut auttavat työntekijää epäonnisessa seikka.

Usein kysyttyä

Mitä ovat eri-lain mukaiset palkat?

eri-lain mukaan palkka on työntekijälle maksettu tai rahana maksettava palkka. Se sisältää kaikki työntekijälle luvallisen loman, lakon tai työsulun aikana maksettavat maksut, jotka eivät ole laittomia tai lomautuksia. Siihen sisältyy myös muu mahdollinen lisäpalkka, joka maksetaan enintään kahden kuukauden välein. Se ei kuitenkaan sisällä työnantajan eläke-tai eläkerahastoon maksamia maksuja, matkakorvauksia, palkkatukea tai palkkatyötä tekevälle henkilölle maksettuja palkkioita, joiden tarkoituksena on kattaa hänelle työn luonteesta johtuvat erityiset kulut.

mikä on eri-lain mukainen rahoitusosuus?

tällä hetkellä työntekijän maksuosuus on 0,75% palkasta ja työnantajan maksuosuus on 3,25% työntekijöille maksetusta/maksettavasta palkasta. Työntekijät, jotka saavat enintään Rs: n päiväpalkkaa.176 on vapautettu maksamasta osuuttaan maksuosuudesta. Työnantajat maksavat kuitenkin oman osuutensa niistä työntekijöistä, joiden palkka on enintään Rs.176 päivässä.

mitä etuuksia eri-maksua voi hakea?

eri-maksut kattavat seuraavat etuudet-

  • Sairausetuudet
  • Sairausetuudet
  • äitiysetuudet
  • työkyvyttömyysetuudet, mukaan lukien tilapäinen työkyvyttömyysetuus ja pysyvä työkyvyttömyysetuus
  • huollettavan etuus
  • hautauskulut
mitä työkyvyttömyys on eri-lain mukaan?

työkyvyttömyys on työtapaturmasta johtuva ehto. Jos tapaturma tekee vakuutetun tilapäisesti työkyvyttömäksi ja edellyttää sairaanhoitoa, sitä pidetään tilapäisenä työkyvyttömyytenä. Kun työkyvyttömyys heikentää työntekijän ansiokykyä, kyseessä on pysyvä osatyökyvyttömyys. Kun työkyvyttömyys vie vakuutetulta kokonaan työkyvyn, kyseessä on pysyvä totaalinen työkyvyttömyys.

mikä on eri-maksun Maksutapa?

työnantajan on rekisteröityään kirjattava kuukausittaiset maksut sähköiseen ESIC-portaaliin kaikkien työntekijöidensä osalta. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle viisas määrä päiviä, joilta maksetaan palkkaa. ESIC on helpottanut eri-maksujen maksamista verkossa SBI: n lisäksi 58 pankin maksuväylän kautta. Kaikkien työntekijöiden kunkin kuukauden maksuosuuden kokonaismäärä on talletettava mihin tahansa SBI: n haaraan CHALLANIN sähköisessä muodossa ESIC-portaalin kautta käyttäen työnantajien tunnuksia.

Vastuuvapauslauseke: tässä esitetyt materiaalit on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. Asianajaja-asiakas-suhdetta ei luoda, kun käytät Sivustoa tai materiaaleja. Tällä sivustolla esitetyt tiedot eivät muodosta oikeudellista tai ammatillista neuvontaa, eikä niitä tule käyttää tällaisiin tarkoituksiin tai korvata oikeudellista neuvontaa asianajajalta, jolla on toimilupa omassa valtiossasi.

ESI-palautusilmoitus verkossa: Prosessi, rangaistus myöhästymisestä arkistointi

inline CTA
Hanki asiantuntija edulliseen hintaan
ITR, GST palauttaa, Yrityksen rekisteröinti, tavaramerkin rekisteröinti, GST rekisteröinti

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.