náklady na vyrovnání kol

vyrovnání kol zajišťuje, že vaše pneumatiky jsou ve správném úhlu, aby správně uchopily silnici.

pokud je úhel menší než optimální, mohlo by to vést ke zvýšenému opotřebení pneumatik, což způsobí, že se vaše auto odchyluje směrem k jedné straně silnice a způsobí další možné problémy.

v této příručce se dozvíte vše, co potřebujete vědět o vyrovnání kol, včetně toho, co to je a kolik to stojí.

začněme se základy!

tabulka Obsahůukázat

co je zarovnání kol?

pneumatika podstupující vyrovnání kol

zajištění správného vyrovnání kol pomáhá snížit opotřebení pneumatik a zpřesnit řízení.

přestože se nazývá vyrovnání kol, skutečné nastavení se provádí na zavěšení. To by nemělo být zaměňováno s vyvažováním kol, které kompenzuje hmotnost kola.

při provádění vyrovnání kol se kontrolují tři parametry:

  • odklon
  • špička
  • kolečko

každý z těchto parametrů ovlivňuje vaše řízení, stabilitu a životnost pneumatik a dalších částí kola a odpružení.

v následujícím textu budou vysvětlena všechna tři zarovnání úhlu. Mějte na paměti, že všechna kola mohou být vyrovnána, ale zarovnání předních kol se obvykle mírně liší od vyrovnání zadních kol, protože přední kolo řídí auto.

převýšení

Camber

při pohledu z přední části vozu je odklon vnitřní nebo vnější úhel pneumatiky. Odklon nulových stupňů znamená, že kolo je kolmé k povrchu, jinými slovy, kolo je dokonale zarovnáno ke své středové ose.

pokud je úhel několik stupňů od středové čáry, nazývá se buď kladný odklon nebo záporný odklon. Pozitivní odklon znamená, že horní část pneumatiky se nakloní směrem ven, zatímco negativní odklon způsobí, že se nakloní dovnitř.

odklon, který je nulový, také nazývaný neutrální odklon, poskytuje největší kontaktní plochu s vozovkou, a tak činí opotřebení pneumatiky konzistentní napříč pneumatikou.

v automobilové stylingové scéně se objevil trend, kdy lidé vyrovnávají svá kola s extrémním negativním odklonem, známým také jako oni-odklon.

možná jste slyšeli o autě, které je „zabouchnuto“, tyto typy automobilů také běží s negativním odklonem.

to se však nedoporučuje, protože může kromě poškození pneumatik a odpružení také poškodit podvozek.

negativní odklon

negativní odklon je obvykle vidět na závodních a sportovních vozech. Poskytuje maximální přilnavost pneumatik při zatáčení, což je v závodech neuvěřitelně důležité.

při zatáčení vysokou rychlostí se na pneumatiku působí boční síla. Mít negativní odklon plně využije tuto sílu v pneumatice, zatímco neutrální nebo pozitivní odklon by měl za následek menší kontakt se zemí.

jednoduše řečeno, negativní odklon bude působit jako neutrální odklon při vystavení vysokorychlostním zatáčkám a bude mít menší přilnavost při přímé jízdě.

pokud pravidelně nevezmete své auto na trať, nedoporučuje se jezdit s negativním odklonem, protože to povede ke zvýšenému a nerovnoměrnému opotřebení pneumatik během každodenní jízdy.

pozitivní odklon

pozitivní odklon je opakem negativního. Horní část pneumatik se naklání směrem ven vzhledem k vozu.

pozitivní odklon prospívá řízení na plochách, které nejsou ploché. Z tohoto důvodu je na zemědělských vozidlech obvykle vidět pozitivní odklon.

těžká vozidla, jako jsou naložené nákladní automobily, mají také tendenci mít kladný úhel odklonu, protože kompenzuje zatížení, což pomáhá pneumatice udržovat maximální přilnavost na silnici.

špička

Toe

Toe je další parametr, který se kontroluje a nastavuje během zarovnání kola. Nazývá se také sledování a popisuje úhel Kola ve vztahu k podélné ose vozidla.

zjednodušeně řečeno, je to jako byste stáli a dívali se dolů na nohy. Vaše prsty mohou být nakloněny směrem k středové čáře těla nebo od ní.

podobně špička popisuje úhel kola při pohledu shora nad vozem, kde přední část kol směřuje buď ke středu vozu, nebo od něj.

pokud čela kol směřují k sobě, nazývá se to toe-in, zatímco opak je označován jako toe-out.

stejně jako camber se optimální špička liší pro různé typy vozidel a jejich zamýšlené použití. V případě špičky však hraje roli více věcí.

při nastavování špičky se například bere v úvahu hnací ústrojí, typ vozidla a záměr řízení. Váš výrobce automobilů vám poskytne doporučení pro vaše auto a ve většině případů je třeba je dodržovat.

cílem špičky je zajistit, aby všechna kola byla při přímé jízdě rovnoběžná. Je to také nejběžnější zarovnání, které bude třeba upravit.

kolečko

Caster

v neposlední řadě je kolečko parametrem, který se nastavuje pouze na otáčejících se kolech.

úhel kolečka je definován jako osa řízení vzhledem k komponentům zavěšení. Osa řízení je ve středu kola.

Představte si svislou čáru, která vede nahoru středem kola (z bočního pohledu). Pokud se tato čára přímo protíná se součástmi zavěšení, úhel kolečka je 0 stupňů.

úhel nuly je pravděpodobně to, co většina lidí považuje za standard. Úhel kolečka je však obvykle pozitivní. Jinými slovy, osa řízení (svislá čára) jde rovně nahoru, ale součást zavěšení je nakloněna směrem k zadní části vozidla.

všechny moderní vozy používají pozitivní kolečko, protože poskytuje lepší řízení. Pozitivní kolečko je zodpovědné za narovnání volantu samo o sobě, když jej uvolníte po otočení.

negativní kolečko se používá jen zřídka. Poskytuje snadnější řízení, ale také způsobuje nestabilitu při vyšších rychlostech. Protože moderní automobily používají posilovač řízení, snadnější řízení poskytované negativním kolečkem není potřeba.

Kolik Je Vyrovnání Kol?

 SUV vyrovnání kol

Nyní, když víte, co je vyrovnání kol a co dělá, možná vás zajímá, jaké jsou náklady na vyrovnání kol.

není stanoven konkrétní čas, kdy by mělo být provedeno seřízení kola. Může to však být dobrý nápad, když si nainstalujete nové pneumatiky nebo každé 2 až 3 roky.

pokud běžně jedete po hrbolatých silnicích nebo jste byli vystaveni blatníku, vyplatí se dvakrát zkontrolovat zarovnání kol.

zarovnání kol vás obvykle bude stát mezi 100 a 250 USD. Tato cena se bude lišit v závislosti na tom, kde budete mít své auto a jaký typ auta máte.

je také důležité si uvědomit, že ne všechny obchody budou schopny správně zarovnat vaše kola. Proto se doporučuje zarovnat Kola ve specializované prodejně nebo v autorizovaném obchodě, věnovaném vaší značce automobilu.

shrnutí

pokud vaše kola nejsou správně zarovnána, mohlo by to vést ke zvýšené spotřebě paliva, nerovnoměrnému opotřebení pneumatik, vibracím a dalším.

vyrovnání kol není stejné jako vyvážení kol. Zarovnání kol upravuje zavěšení vašeho vozu, aby se zajistilo, že pneumatiky budou mít maximální kontakt povrchu s vozovkou.

při provádění seřízení kola se nastavují tři parametry: odklon, špička a kolečko. Toe je parametr, který je nejčastěji třeba upravit.

ideální odklon a špička jsou závislé na tom, jaký typ vozu řídíte a k čemu jej používáte, jako je off-road, závodní nebo běžné použití na ulici. Úhel kolečka je téměř vždy pozitivní.

náklady na vyrovnání kol je obvykle kolem $ 100 až $ 250, ale může se lišit v závislosti na typu vozu a vámi zvolené vyrovnání kola obchod.

při instalaci nových pneumatik nebo každé 2-3 roky se doporučuje provést zarovnání kol.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.