Inleiding

hun problemen en de onze

gemakkelijke Bijbelstudies die aantonen dat God voldoende is, ongeacht het probleem

www.gemakkelijk Engels.Bijbel

studie 7

Elijah: het probleem van depressie

door Raymond Brown, M. A., M.Th., Ph. D.

vertaald in het EasyEnglish door Mary Read

een woordenlijst aan het einde legt woorden uit met een *ster.

over deze studies

(depressie betekent depressief zijn of voelen)

Bijbelpassages over Elia:

1 Koningen 17-19; met Lucas 4: 25-26; Jakobus 5:17-18;

1 Koningen 21: 11-29; 2 Koningen 1: 1-2: 18; met Romeinen 11:1-4;

Matteüs 17: 1-3; Marcus 9: 2-4; Lucas 9: 28-31.

*depressie komt vaak voor. Het is waarschijnlijk het meest voorkomende menselijke probleem. We kunnen het allemaal op een bepaald moment in ons leven ervaren. De Bibledoes verlaten ons echter niet zonder hulp. Dit is een grote troost voor ons op een moment als dit.

vele grote mannen in andere tijden kenden dit vreselijke gevoel. Ze veltmiseerbaar en depressief. Dingen hebben veel invloed op sommige mensen. * Depressie is adanger voor hen op een bepaald moment in hun leven. * Depressie is onderdeel van apsychologisch proces. Het zou een ernstige zaak zijn als dit proces er niet zou zijn. Het zou betekenen dat we veel zouden verliezen in het leven. We zouden een gevoel van vreugde verliezen. We zouden een gevoel van opwinding verliezen. We zouden geen sterke emoties hebben.Elijah was niet de enige man in het OT met een depressie. Maar we zullen zijn ervaring gebruiken voor deze studie. 1 Koningen 19 is de belangrijkste passage. We moeten iets bereiken over deze grote mannen. Het waren mensen zoals wij. Iemand vertaalt Jakobus 5: 17 zoiets als dit. Denk Aan Elijah. Hij was een man alseus.’

er was een periode van 400 jaar tussen het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) en het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel).in die tijd dachten mensen dat Elia vele vreemde kwaliteiten had. Ze dachten niet dat hij deel uitmaakte van onze wereld. Voor hen was hij zeker niet ‘een man zoals wij’. Maar James zegt dat hij net als wij was. James denkt dat het een belangrijk feit is. Elijah ‘ s ervaringen waren dezelfde als de onze. Hij had problemen. Hij had testen. Hij wist hoe depressie was.

laten we dit dramatische verhaal nu lezen in 1 Koningen 19.

dit is om ons minder bekwaam te maken dan we gewoonlijk zijn. Als de duivel ons depressief maakt, wint hij een groot succes. Ik zag deze woorden in een Bijbel. Ik weiger de duivel te behagen door depressief te zijn.’De duivel kan alle soorten testen en problemen gebruiken. Hij gebruikt ze om ons depressief te maken. Petercalls hen ‘verschillende soorten problemen’. (Lees 1 Petrus 1: 6.) Het woord dat heuses betekent ‘veel kleuren’.

onze tests zijn van verschillende soorten en “tinten”. Maar er is iets groots. Het zal ons aanmoedigen. Gods genade is altijd voldoende. (Opmerking: genade betekent vriendelijkheid. God geeft ons wat we niet verdienen. Hij redt ons. Hij helpt ons.) Peter schrijft over’ verschillende soorten ‘ van problemen. Maar hij schrijft ook over’ verschillende soorten ‘ genade. (Lees 1 Petrus 4: 10. Denk aan Paul ‘ s woordenschat. God zegt: “Mijn genade is alles wat je nodig hebt” (2 Korintiërs 12:9).

let op 3 dingen over * depressie. Het komt vaak voor:

1.1 wanneer we ons extreem moe voelen

weet de duivel het juiste moment om ons aan te vallen met *depressie. We zijn vooral zwak als ons lichaam zich erg moe voelt. Het was zeker zo voor Elijah. Hij ging onder een boom zitten en wilde sterven. Hij had toen geen fysicalenergie (1 Koningen 18:46). Eerst had hij bijna 30 kilometer gerend naar een plaats genaamd Jizreel. Toen hoorde hij slecht nieuws in de stad. Dus hij rende meer dan 80 mijl. Hij was zeker erg moe. Het is geen verrassing om te lezen dat hij zich depressief voelde.

dit kan de belangrijkste oorzaak zijn van uw *depressie. Misschien doe je te veel in een dag. Je zorgt niet voor je lichaam. Vergeet alsjeblieft niets. Als je Gods kind bent, is je lichaam het speciale Huis van de Heilige Geest. (Lees 1 Korintiërs 3:16, 17 en 6: 19, 20) wees niet zorgeloos over uw fysieke behoeften. Dit brengt oneer aan God. (OneEr is het tegenovergestelde van eer.)

je moet wat dingen tegen jezelf zeggen. Misschien heb ik niet genoeg rust en slaap. Misschien maak ik niet genoeg tijd voor mijn vrije tijd.Misschien moet ik me ontspannen met wat activiteit. Misschien eet ik niet regelmatig. Al deze dingen zijn erg belangrijk. Zij hebben *zowel geestelijk als lichamelijk belang. Er zijn momenten waarop het makkelijker is om te wordengeperst. De duivel zal ze proberen te gebruiken. Deze tijden zijn wanneer onze gezondheid weak is.

1.2 wanneer we grote geestelijke voordelen hebben gehad

zo was het voor Elijah. Hij had een geweldige ervaring op de berg. (Lees 1 Koningen 18: 16-39.) Wat een groot succes was het geweest! God had zijn kracht en grootheid getoond. Elijah moet grote opwinding hebben gevoeld. Hij was zo gelukkig. Toen kwam het … * depressie!

zo gebeurt het vaak in ons leven. Er is geen natuurlijke reden voor. God heeft ons zojuist een groot voordeel gegeven. Maar de reden moet duidelijk zijn. De duivel wil van ons stelen. Hij wil onze vreugde en vrede in God wegnemen. Om ons depressief te laten voelen is de makkelijkste manier. De duivel kan een kleine gebeurtenis in ons leven gebruiken. Hij probeert ons God te laten vergeten. Dan webecome erg depressief.

1.3 wanneer we het het minst verwachten

is dit het moment waarop de duivel ons aanvalt. Hij valt aan met ‘de pijlen van * depressie’. Elia verliet de plaats waar hij succesvol was geweest.Hij had alle mensen verbaasd. Toen haastte hij zich naar Jizreel. Hij ging mensen vertellen over Gods grote succes. Maar hij was al snel een heel andere man.Hij was zo bang en depressief. Zijn tranen leken te laten zien dat Jezebel gewonnen had.

*depressie komt vaak wanneer we het niet verwachten. Het verschijnt gewoon in ons leven. Denk aan Paulus ‘ woorden aan Christenen in Korinthe. Ze waarschuwen ons allemaal.’Degene die denkt dat hij sterk staat, moet voorzichtig zijn. Hij zou kunnen vallen.'(De woorden zijn in 1 Korintiërs 10: 12.)

2 *depressie doet ons iets slechts

het heeft de neiging ons van vele goede kwaliteiten te beroven. Het zijn kwaliteiten die God ons al gegeven heeft. Dit is allemaal onderdeel van het complot van de duivel. Het is nuttig dat wij dit erkennen.

gewoonlijk was Elijah een zeer moedig man. Zijn moed was buitengewoon. Hij was een held. ‘Hij bad dat het niet zou regenen’ (Jakobus 5:17).Zijn gebed was oprecht. Zijn grote wens was dat zijn volk zou terugkeren naar toGod. Herinner je iets over toen hij bad. God zou hem op een speciale manier voedsel en water geven. Maar hij had hier geen idee van. Hij wist gewoon over het * geestelijke leven van zijn eigen volk. Lange tijd geen regen betekende dat er geen voedsel of water zou zijn. Sommigen van hen zouden kunnen terugkeren naar de God die van hen hield. En Elia was bereid met hen te sterven. Dat is echte moed!

hoe dapper was hij toen hij Achab ‘ s Paleis binnen marcheerde. Hij kondigt aan dat Gods straf komt (1 Koningen 17:1). Toen zei God tegen Elijah dat hij in zijn behoeften zou voorzien. (Lees 1 Koningen 17: 2-16.)

er is nog iets. Al die tijd jaagde Achab op Elia (1 Koningen 18:10). Soldaten zochten hem. Ze zouden hem vermoorden als ze hem vonden. In die tijd zond God hem naar Sidon. Dit was het land van Jezebel, de boze koningin. Toen ging hij heen, om tot Achab, den boze koning, te spreken.(Lees 1 Koningen 18: 15-18. Dit was toen de soldaten op hem jaagden. Wat een abrave man!

er gebeurde ook zoveel in Carmel. Elijah moest daar heel dapper zijn. (Lees 1 Koningen 18: 19-40. Hij was helemaal niet zwak, dat is zeker. Na dit alles voelde Elijah een grote lichamelijke zwakte. Daarna volgde een depressie. Hij had geen van zijn vroegere krachten. Hij rende om zijn leven te redden.

3 Misschien liet Elijah een beetje trots zijn *geestelijk leven beïnvloeden

we kunnen hier niet zeker van zijn; maar het is mogelijk. 1 Koningen 18: 36-37mei vertegenwoordigen twee gebeden van Elia. Het eerste gebed heeft ‘ ik ‘ in het midden.Dan verandert de reden voor zijn gebed (18:37). Nu wil hij dat de mensen God eren. ‘Toon deze mensen dat U, * Heer, God bent.’

onthoud dat Elijah ‘een man zoals wij’is. Misschien had hij ook het probleem van trots. Er kan een ander teken van dit in 1 Koningen 19: 4. ‘*Lord’, hesays, ’take away my life’. Dan zegt hij: ‘omdat ik niet beter ben dan mijnvaders waren.’Niemand zei dat hij dat was! God gaf hem een speciaal werk te doen.Hij wist dat God hem gebruikte. Misschien gaf dit hem een gevoel van spiritueel belang. Dat kunnen we natuurlijk niet bewijzen.

maar één ding is zeker. Het is dit. * Depressie komt vaak tot degenen die alleen aan zichzelf denken. We moeten ergens serieus over nadenken.Misschien zijn sommige periodes van onze *depressie voor deze oorzaak. We willen dat het leven VOLLEDIG onze eigen weg gaat, niet Gods weg.

4 *depressie maakt ons altijd niet in staat om de feiten te zien omdat ze

er is humor in 1 Koningen 19:4. Elia vraagt de Heer om zijn leven weg te nemen. Als dit was wat hij echt wilde, had hij moeten blijven waar hij was. Hij hoeft niet zo ‘ n lange, vermoeiende reis te hebben gehad! Jezebel beloofde hem binnen 24 uur te doden. Maar arme Elia keek niet naar de ware situatie.Wij zijn soms ook zo.

u moet dus belangrijke beslissingen vermijden wanneer u zich druk voelt. Je ziet de dingen niet zoals ze werkelijk zijn. Er zal een dag zijn wanneer je je veel gelukkiger zult voelen. Dat zou een beter moment zijn om een besluit te nemen.

Merk iets anders op over Elijah. Zijn verkeerde mening over de situatie verschijnt opnieuw. Je kunt erover lezen in 1 Koningen 19: 10, 14. Net als onze droevige verhalen over problemen, ging het maar door. Hij herhaalde hetzelfde. Het was ook niet accuraat. Hij vergeet bijna de grote gebeurtenissen onCarmel mountain. Zijn Droevige woorden zijn niet eens waar! Hij zegt: ‘Ik ben de enige die links is.’God zegt dat er 7000 mensen zijn die van hem houden (1 Koningen 19:18)!

5 Er zijn fysieke redenen voor veel * depressie

we hebben dit al eerder vermeld. Maar 1 Koningen 19 herinnert ons aan zijn belang. Let op 19: 5-7. We lezen over de eerste dingen die God deed voorlijah. Het waren dingen die hij voor zichzelf had moeten doen. God liet hem slapen. God gaf hem eten.

vandaag gebeurt hetzelfde. Er zijn goede, oprechte Christianwerkers. Velen van hen lijden soms aan *depressie. Ook zij veronachtzamen deze 2 essentiële dingen in het leven. God gaf Elia twee lange periodes van goede slaap. Healso gaf hem 2 maaltijden. Toen stond hij toe dat Elia zijn reis voortzette.

6 in * depressie, zoek een rustige plaats. Bereid jezelf voor op een ontmoeting met God

God wist waar Elia heen ging (19:7). Het was de plaats waar God de wet aan Mozes gaf. Elia vreesde dat mensen Gods wet niet langer waardeerden. Dus het was natuurlijk voor hem om daar heen te gaan. Het was ook de plaats waar God met Mozes sprak. (Lees Exodus 34: 29. Daar liet God zien wat hij voor zijn volk wilde. (Lees Deuteronomium hoofdstuk 5.) Misschien hoopte Elia dat God ook met hem zou spreken. Dit is precies wat er gebeurd is!

In uw * depressie zal God hetzelfde voor u doen. Zoek een rustige plek om hem te ontmoeten. Je geest kan vol twijfels zijn. Je kunt zelfs voelen dat het van geen praktisch nut zal zijn. Doe het gewoon. Ga naar hem toe en wees stil.

7 We kunnen opnieuw ontdekken wat het belangrijkste is

we doen dit wanneer we God ontmoeten.

7.1 hij komt naar ons als alles stil is

(Lees 1 Koningen 19: 11-12.) Het spreekt van’a quiet, gentle voice’.Een andere manier om het te zeggen is ‘het zachte gefluister van een stem’. We moeten allemaal leren om soms helemaal stil te zijn. (Lees Psalm 46: 10 en Jesaja 30: 15.)

7.2 hij geeft ons iets nieuws te doen

(Lees 1 Koningen 19: 15-17.) Zoveel *depressie komt alleen door het denken over onszelf. Dit soort houding is niet gezond. Dienstbaarheid aan andere mensen kan Gods weg voor ons zijn om te ontsnappen.

7.3 hij helpt ons ons leven te zien zoals het werkelijk is

(Lees 1 Koningen 19: 18. Er moet communicatie zijn met God.Dan zullen we vrij zijn van onze verkeerde ideeën. Ze maken ons steeds meer bedrukt.

7.4 hij biedt de hulp en vriendschap van andere christenen

Elisa is hier een voorbeeld van. (Lees 1 Koningen 19: 19-21. God gaf hem aan Elia. Later is er een mooie beschrijving van hem. Hij ‘goot water uit de handen van Elia’ (2 Koningen 3:11). Dit is beeldtaal. Het betekent dat hij Elijah diende.

God is ook goed voor ons. Hij stuurt meestal iemand in ons leven. Die zal ‘water gieten’ over onze vuile, vermoeide handen. Hij of zij zal ons helpen en aanmoedigen. Als dit met je gebeurt, is er iets voor je om te voorkomen. Vertel niet nog eens over je problemen! Vraag God om zijn hulp om het leven opnieuw te beginnen. Hij is voldoende, wat je ook nodig hebt, je zult zijn kracht en vrede hebben in je tijd van depressie.

onthoud iets anders. Wat je nu leunt, kan later andere mensen helpen. Hun behoefte kan zelfs groter zijn dan die van jullie nu is. (Lees 2korinthe 1: 3-4.)

Voor Discussie

1. Soms wanneer het lichaam van mensen erg moe is, kan dit leiden totdepressie. De Bijbel zegt iets belangrijks. Het is dit. Gelovigen lichamen zijn als speciale heilige huizen (’tempels’) voor de Heilige Geest.(Lees 1 Korintiërs 6: 19). Dus, gelovigen moeten hun lichaam niet gebruiken in een weg die hen zou schaden. Hoe kunnen drukke mensen hun dagelijks leven organiseren, zodat dit niet gebeurt?
2. Wat kunnen drukke mensen doen om goede mogelijkheden te bieden voor de nodige stille gedachten?
3. Misschien leed Elijah aan depressie omdat hij eenzaam was. TheBible leert ons dat Christenen moeten zijn als de delen van een lichaam.Het succes van elk deel hangt af van de andere delen. (Lees Romeinen 12: 4-8; 1 Korintiërs 12:12-31; Hebreeën 10:24-25; 1 Petrus 4:8-11.Dus hoe kan elke gelovige het beste bijdragen aan het leven van andere gelovigen?
4. God gaf Zijn dienaar, Elia, weg om te ontsnappen aan zijn depressie. God voorzag hem van een betrouwbare partner. We lezen dat hij ‘water op Elia’ s handen goot ‘ (2Kings 3:11). Wat denk je dat dat betekende? En wat betekent het voor ons als we andere gelovigen steunen?
5. Kan een christen iets doen om periodes van twijfel en depressie te voorkomen?Of kan een christen iets doen om perioden van twijfel en druk te verminderen?

For More Discussion

1. Kijk goed naar wat God tegen Jeremia zei (Jeremia 15:15-21) tijdens één ervaring van depressie. (Merk op dat het niet de enige tijd van depressie in Jeremia ‘ s leven was.) Het eerlijke verhaal is er in theBible. Het is er om ons te’ onderwijzen ‘en om ons te’ aanmoedigen’. Het is er om’ ons hoop te geven ‘ (romeinen 15:4). Wat denk je dat de passage vandaag aan gelovigen zegt?
2. Johannes de Doper zei iets dat belangrijk was over Jezus. Het was dit. Jezus was ‘het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29, 35).Johannes zei dit twee keer toen gretige menigten om hem heen waren. Maar later, toen hij in de gevangenis zat, vroeg hij zich af. Was dit werkelijk waar (Matteüs 11: 1-6)? Jezus wist alles over Johannes ‘ twijfel en over zijnpressie. Maar Jezus zei nog steeds iets verbazingwekkends over Johannes.Hij was een van de grootste mannen die ooit had geleefd. Jezus koos niet om de twijfel en depressie van Johannes te overdenken. Hij koos ervoor om aan groteredelen van Johannes ‘ leven te denken (Matteüs 11: 7-19). We kennen misschien een gelovige die twijfels heeft en een depressie heeft. En we willen die gelovige helpen.Dan, hoe kan Jezus ‘ mening over Johannes ons helpen?
3. Kijk naar een aantal belangrijke leerstellingen in de Bijbel. Het gaat over’meditatie’.Dit is wanneer we veel nadenken over de betekenis en de boodschap van sommige woorden uit de Bijbel. En we bestuderen de passage. Lees Jozua 1: 8; Psalm 1:2; 119:15, 23, 48, 78, 97, 99 en 148. Deze passages uit de Bijbel leggen ook uit wat meditatie betekent. Wat denk je dat dit inhoudt?
4. Er zijn een aantal zeer beroemde christelijke sprekers, zoals John Bunyan en C. H. Spurgeon. Ze hadden tijden van ernstige depressie die lang duurde. Toen ontdekten ze dat het moeilijk was om alleen de Bijbel te lezen. Hoe zou je proberen iemand te helpen die zich zo voelde?

woordenlijst (woorden met een *)

depressie ~ voelen of depressief zijn.

Heer ~ een naam die we God of Jezus noemen; we noemen God of Jezus Heer wanneer we doen wat ze zeggen.

OT ~ dit betekent het Oude Testament; het is het eerste deel van onsbible.

geestelijk ~ heilig; het deel van het leven dat te maken heeft met de dingen van God; het spreekt over dingen die beginnen met God; dus, ze passen bij zijn natuur; het spreekt ook over mensen; wanneer iemand God behaagt,is hij geestelijk; het spreekt ook over houdingen; we zouden dezelfde attitudes als God moeten hebben. (Opmerking:het nieuwe lichaam van een christen zal een geestelijk lichaam zijn; Lees 1 Korintiërs 15: 44-46.)

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.