Innledning

Deres Problemer Og Våre

EasyEnglish Bibelstudier som viser At Gud isufficient uansett problemet

www.easyenglish.bibelen

Studie 7

Elijah:Problemet Med Depresjon

Av Raymond Brown, Ma, M.Th., Ph. d.

oversatt Til EasyEnglish Av Mary Read

en ordliste på slutten forklarer ord med en * stjerne av dem.

Om disse studiene

(Depresjon betyr å føle eller være deprimert)

Bibelvers om Elia:

1 Kongebok 17-19; Med Lukas 4: 25-26; Jakob 5:17-18;

1 Kings 21: 11-29; 2 Kings 1:1-2:18; Med Romerne 11:1-4;

Matteus 17: 1-3; Markus 9: 2-4; Lukas 9: 28-31.

*Depresjon Er svært vanlig. Det er trolig det vanligste mennesketproblemet. Vi kan alle oppleve det på et tidspunkt i våre liv. Men Bibelen forlater oss ikke uten hjelp. Dette er en stor trøst for oss på et tidspunkt somdette.

Mange store menn i * OT ganger visste denne forferdelige følelsen. De følte seg ydmykende og deprimerte. Ting påvirker noen mennesker veldig mye. * Depresjon er enfare for dem på et tidspunkt i livet. * Depresjon er en del av apsykologisk prosess. Det ville være en alvorlig sak om denne prosessen ikke varder. Det ville bety at vi ville miste mye i livet. Vi ville miste en følelse av glede. Vi ville miste en følelse av spenning. Vi ville ikke ha noen sterkefølelser.

Elia var ikke den eneste mannen i *OT med *depresjon. Men vivil bruke sin erfaring for denne studien. 1 Kong 19 er hovedpassasjen. Vi må innse noe om disse store * OT menn. De var folk som oss. Someonetranslates James 5: 17 noe sånt som dette. Husk Elijah. Han var en mann likeus.’

det var en periode på 400 år mellom Det Gamle Testamente (den første Delen Av Bibelen) og Det Nye Testamente (Den Andre delen Av Bibelen).på denne tiden trodde Folk At Elia hadde mange merkelige kvaliteter. De trodde ikke at han var en del av vår verden. For dem var han absolutt ikke ‘en mannlig som oss’. Men James sier at han var akkurat som oss. James mener at det er animportant faktum. Elias erfaringer var de samme som våre. Han hadde vanskeligheter. Han hadde tester. Han visste hva *depresjon var som.

La oss nå lese denne dramatiske historien i 1 Kongebok 19.

Dette er for å gjøre oss mindre i stand enn vi vanligvis er. Hvis djevelen blir deprimert, vinner han en stor suksess. Jeg så disse ordene i En Bibel. Jeg nekter fullstendig å behage djevelen ved å være deprimert. Djevelen kan bruke alle slags prøvelser og problemer. Han bruker dem til å få oss til å føle oss deprimerte. Petercalls dem ‘forskjellige typer problemer’. (Les 1 Peter 1: 6.) Ordet som heuses betyr ‘mange farger’.

våre tester er av forskjellige slag og ‘nyanser’. Men det er noe flott. Det vil oppmuntre oss. Guds nåde er alltid nok. (Merk: Nåde betyr godhet. Gud gir oss det vi ikke fortjener. Han redder oss. Han hjelper oss.) Peter skriver om ‘forskjellige slags’ problemer. Men han skriver også om ‘forskjellige typer’ av nåde. (Les 1 Peter 4: 10.) Husk Paulus ‘ ord også. Gud sier: ‘min nåde er alt du trenger’ (2 Kor 12:9).

Legg merke til 3 ting om *depresjon. Det kommer ofte:

1.1 når vi føler oss ekstremt trette

vet djevelen det rette tidspunktet for å angripe oss med *depresjon. Vi er spesielt svake når kroppene våre føler seg veldig slitne. Det var sikkert slikfor Elijah. Han satte seg under et tre og ville dø. Han hadde ingen fysisk energi på den tiden (1 Kong 18,46). Først hadde han kjørt nesten 20 miles til et sted som heter Jisreel. Så hørte han dårlige nyheter i byen. Så løp han for mer enn en annen 80 miles. Han var sikkert veldig sliten. Det er ingen overraskelse å lese at han følte seg deprimert.

Dette kan være hovedårsaken til *depresjonen din. Kanskje du gjør det for mye på en dag. Du tar ikke vare på kroppen din. Vennligst ikke glem noe. Hvis Du Er guds barn, er kroppen din det Hellige Ånds spesielle hus. (Les 1.Korinter 3:16, 17 og 6:19, 20) vær ikke uforsiktig om dine fysiske behov. Dette bringer vanære Til Gud. (Vanære er det motsatte av ære.)

du bør si noen ting til deg selv. Kanskje jeg ikke har detnok hvile og sove. Kanskje jeg ikke gjør nok tid til fritiden min.Kanskje jeg må slappe av med litt aktivitet. Kanskje jeg ikke har måltider påvanlige tider. Alle disse tingene er veldig viktige. De har *åndelig så vel som fysisk betydning. Det er tider når det er lettere å blideprimert. Djevelen vil prøve å bruke dem. Disse tider er når vår helse ersvak.

1.2 når vi har hatt store * åndelige fordeler

slik var Det For Elia. Han hadde en flott opplevelse på fjellet. (Les 1 Kongebok 18: 16-39.) For en stor suksess det hadde vært! Gud viste sin makt og storhet. Elias må ha følt stor spenning. Han var så glad. Så kom det … * depresjon!

det skjer ofte slik i våre liv. Det er ingen naturliggrunn til det. Gud har nettopp gitt oss en stor fordel. Men grunnen skal væreenkel. Djevelen vil stjele fra oss. Han ønsker å ta bort vår glede ogfred I Gud. Å få oss til å føle oss deprimerte er den enkleste måten. Djevelen kan brukebare en mindre begivenhet i våre liv. Han prøver å få Oss til å glemme Gud. Så webbli veldig deprimert.

1.3 når vi minst venter det

dette er tiden da djevelen kommer for å angripe oss. Han angriper med ‘depresjonens piler’. Elia forlot stedet der han hadde hatt suksess.Han hadde forundret hele folket. Så løp han av Sted til Jisreel. Han gikk for å fortelle folk Om Guds store suksess. Men han var snart en helt annen mann.Han var så redd og deprimert. Hans tårer syntes å vise At Jesabel hadde vunnet.

*Depresjon kommer ofte når Vi ikke forventer det. Det vises barei våre liv. Husk Paulus ‘ ord Til De Kristne I Korint. De advarer oss alle.Den som tror at han står sterk, bør være forsiktig. Han kan falle.(Ordene er i 1 Kor 10: 12.)

2 *Depresjon gjør noe dårlig for oss

det har en tendens til å rane oss av mange gode kvaliteter. De er kvaliteter Som Gud allerede har gitt oss. Dette er en del av djevelens plot. Det er viktig for oss å anerkjenne dette.

Vanligvis Var Elia en veldig modig mann. Hans mot varekstraordinære. Han var en helt. Han ba om at det ikke måtte regne (Jak 5,17).Hans bønn var oppriktig. Hans store ønske var at hans nasjon ville komme tilbake tilgud. Husk noe om når han ba. Gud skulle gi mat ogvann til ham på en spesiell måte. Men han hadde ingen anelse om dette. Han visste bare om det * åndelige livet til sitt eget folk. Ingen regn i lang tid betydde detdet ville ikke være mat eller vann. Noen av Dem kan vende tilbake Til Gud som elsketdem. Elia var rede til å dø sammen med dem. Det er virkelig mot!

hvor modig han var da han marsjerte Inn I Akabs palass. Han forkynte At guds straff skulle komme (1 Kong 17,1). Da fortalte Gud Elia At hanville sørge for hans behov. (Les 1 Kongebok 17: 2-16.)

Det er noe annet. Hele Den tiden jaktet Akab På Elia(1 Kong 18,10). Soldatene lette etter ham. De ville drepe ham hvis de fant ham. Det Var På denne tiden At Gud sendte Ham til Sidon. Dette var landet Av Jesabel, den onde dronningen. Så gikk han for Å tale til Akab, den onde konge.(Les 1 Kongebok 18: 15-18.) Dette var mens soldatene jaktet på ham. Hva slipe mann!

så mye skjedde på Carmel også. Elijah måtte være veldig modigder. (Les 1 Kongebok 18: 19-40.) Han var ikke i det hele tatt svak; det er sikkert. Etter alt dette følte Elia stor fysisk svakhet. Deretter fulgte * depresjon. Han hadde ingen av sin tidligere styrke. Han løp for å redde livet sitt.

3 Kanskje elias lot litt stolthet påvirke sitt * åndelige liv

Vi kan ikke være sikre på dette; men Det er mulig. 1 Kings 18: 36 – 37kan representere To bønner Av Elia. Den første bønnen har ‘ jeg ‘ i sentrum.Deretter endres årsaken til hans bønn (18:37). Nå vil han at folket skal ære Gud. Vis dem at Du, Herre, Er Gud!’

Husk At Elia er ‘en mann som oss’. Kanskje han hadde problemet med stolthet også. Det kan være et annet tegn på dette i 1 Kongebok 19: 4. ‘Herre’, hesier, ‘ta bort mitt liv’. Da sier han: ‘fordi jeg ikke er bedre enn mine fedre var. Ingen sa at han var det! Gud har gitt ham en spesiell jobb å gjøre.Han visste At Gud brukte ham. Så kanskje dette ga ham en følelse av *åndeligbetydning. Vi kan selvfølgelig ikke bevise dette.

men en ting er sikkert. Det er dette. * Depresjon kommer ofte tilde som bare tenker på seg selv. Vi må tenke seriøst på noe.Kanskje noen perioder med vår * depresjon erav denne grunn. Vi vil at livet skal gå helt vår egen vei, ikke Guds vei.

4 *Depresjon gjør oss alltid ute av stand til å se fakta som de er

det er humor i 1 Kong 19:4. Elia ber * Herren om å ta borthans liv. Hvis dette var det han virkelig ønsket, burde han ha blitt der han var. Han trenger ikke ha hatt en så lang, slitsom reise! Jesebel lovet å drepehan i de neste 24 timene. Men stakkars Elia så ikke på den sanne situasjonen.Vi er sånn også, noen ganger.

så du bør unngå å ta viktige beslutninger når du følerdeprimert. Du ser ikke ting som de egentlig er. Det blir en dagnår du vil føle deg mye lykkeligere. Det ville være en bedre tid å gjøre adecision.

Legg merke til noe annet Om Elia. Hans feil oppfatning avsituasjonen vises igjen. Du kan lese om det i 1 Kongebok 19: 10, 14. Som ourown triste beretninger om problemer, det gikk av og på. Han gjentok det samme. Det var heller ikke en nøyaktig konto. Han glemmer nesten de store hendelsene påcarmel mountain. Hans triste ord er ikke engang sanne! Han sier: ‘jeg er den enestevenstre. Gud sier at det er 7000 mennesker som elsker ham (1 Kong 19,18)!

5 det er fysiske årsaker til mye * depresjon

vi har allerede nevnt dette. Men 1 Kong 19 minner oss omdens betydning. Legg merke til 19: 5-7. Vi leser om De første Tingene Som Gud gjorde forElijah. Det var ting han skulle ha gjort for seg selv. Gud skapte ham til å sove. Gud har gitt ham mat.

det samme skjer i dag. Det er gode, oppriktige Kristenearbeidere. Mange av dem lider av *depresjon til tider. De forsømmer også disse 2 viktige tingene i livet. Gud ga Elia to lange perioder med god søvn. Healso ga ham 2 måltider. Så lot Han Elia fortsette sin reise.

6 I * depresjon, finn et rolig sted. Forbered Deg På å møte Gud

Gud visste hvor Elia skulle (19: 7). Det var stedet hvor gud ga Loven Til Moses. Elia fryktet at folk ikke lenger verdsatteguds lov. Så det var naturlig for ham å gå dit. Det var også stedet der gud talte Til Moses. (Les Mosebok 34: 29.) Der viste Gud Hva han ville forhans folk. (Les Femte Mosebok kapittel 5. Kanskje Elia håpet At Gud ville snakke med ham også. Dette er akkurat hva som skjedde!

I din * depresjon Vil Gud gjøre Det samme for deg. Finn et stille sted å møte ham. Tankene dine kan være fulle av tvil. Du kan selvføle at det ikke vil være praktisk bruk. Bare gjør det. Gå til ham og vær stille.

7 Vi kan oppdage igjen hva som er viktigst

Vi gjør dette når Vi møter Gud.

7.1 Han kommer til oss når alt er stille

(Les 1 Kongebok 19: 11-12.) Det snakker om ‘en stille, mild stemme’.En annen måte å si det er ‘den myke hvisken av en stemme’. Vi må alle lære åvære helt stille til tider. (Les Salme 46:10 Og Jesaja 30: 15.)

7.2 Han gir oss noe nytt å gjøre

(Les 1 Kongebok 19: 15-17.) Så mye * depresjon kommer fra baretenker på oss selv. Denne typen holdning er ikke sunn. Tjeneste for andre mennesker kan Være Guds måte For Oss å unnslippe.

7.3 Han hjelper oss til å se vårt liv slik det virkelig er

(Les 1 Kongebok 19: 18.) Det må være kommunikasjon Med Gud.Da vil vi være fri fra våre feil ideer. De gjør oss bare mer og merdeprimert.

7.4 Han gir hjelp Og vennskap Til Andre Kristne

Elisja er et eksempel på Dette. (Les 1 Kongebok 19: 19-21.) Gud gav ham Til Elia. Senere er det en vakker beskrivelse av ham. Han øste vann I elias hender (2 Kong 3,11). Dette er bildespråk. Det betyr athan tjente Elia.

Gud er også veldig god mot oss. Han sender vanligvis noen inn i vårlever. Den ene vil ‘helle vann’ over våre skitne, trette hender. Han eller hun vil hjelpe og oppmuntre oss. Når dette skjer med deg, er det noe for deg åunngå. Ikke gi enda en redegjørelse fordine problemer! Be Gud om hans hjelp til å starte livet igjen. Han er tilstrekkelig, uansett hva dine behov kan Være, vil du ha sin styrke og fred i din tid med * depresjon.

Husk noe annet. Hva du har lent nå kan hjelpe otherpeople senere. Deres behov kan være enda større enn din er nå. (Les 2korintierne 1:3-4.)

Til Diskusjon

1. Noen ganger når folks kropper er veldig slitne, kan dette forårsakedepresjon. Bibelen sier noe viktig. Det er dette. Troende legemer er som spesielle hellige hus (‘templer’) for Den Hellige Ånd.(Les 1 Kor 6: 19). Så, troende må ikke bruke sine legemer i bort som ville skade dem. Hvordan kan travle mennesker organisere sitt daglige livslik at dette ikke skjer?
2. Hva kan travle mennesker gjøre for å gi gode muligheter for nødvendig stille tanke?
3. Kanskje Elia led av depresjon fordi han var ensom. TheBible lærer Oss At Kristne skal være som deler av en kropp.Suksessen til hver del avhenger av de andre delene. (Les Romere 12:4-8; 1 Kor 12: 12-31; Hebreerne 10: 24-25; 1 Peter 4: 8-11.) Så hvordan kan hver troende best bidra til andres livtroende?
4. Gud ga sin tjener, Elia, bort for å flykte fra sin depresjon. Gud ga ham en påliteligpartner. Vi leser at Han pleide å helle vann på elias hender (2kings 3:11). Hva tror du det betydde? Og hva betyr det forus, når vi gir støtte til andre troende?
5. Kan En Kristen gjøre noe for å unngå perioder med tvil og depresjon?Eller Kan En Kristen gjøre noe for å redusere perioder med tvil ogdepresjon?

For Mer Diskusjon

1. Se nøye på Hva Gud sa Til Jeremia (Jeremia 15: 15-21) underen opplevelse av depresjon. (Merk at Det ikke var Den eneste tiden Av depresjon I Jeremias liv.) Den ærlige kontoen er der i theBible. Det er der for å ‘lære’ oss og å ‘oppmuntre’ oss. Det er der for å gi oss håp (Romerne 15:4). Hva tror du at passasjen ersier til troende i dag?
2. Døperen johannes Sa noe som var viktig Om Jesus. Det var dette. Jesus var ‘Guds Lam som tar bort verdens synd’ (Johannes 1:29, 35).John sa dette to ganger når ivrige folkemengder var rundt ham. Men senere, mens han var i fengsel, lurte han på. Var dette virkelig sant (Matteus 11: 1-6)? Jesus visste alt Om Johannes tvil og om hansdepresjon. Men Jesus sa fortsatt noe som var fantastisk Om John.Han var en av de største mennene som noen gang hadde levd. Jesus valgte ikke å tenke På Johannes tvil og depresjon. Han valgte å tenke på større deler Av Johannes ‘ liv (Matteus 11: 7-19). Vi kjenner kanskje en troende somhar tvil og hvem har depresjon. Vi ønsker å hjelpe den troende.Hvordan Kan Jesu mening om Johannes hjelpe oss?
3. Se på noen viktige læresetninger I Bibelen. Det handler om ‘Meditasjon’.Dette er når vi tenker mye på meningen og budskapet til noenord fra Bibelen. Og vi studerer passasjen. Les Josva 1: 8; Salm1:2; 119:15, 23, 48, 78, 97, 99 og 148. Disse passasjer Fra Bibelenforklar også hva meditasjon betyr. Hva tror du at detteinkluderer?
4. Det er noen veldig kjentekristne høyttalere, Som John Bunyan og C. H. Spurgeon. De hadde tiderav alvorlig depresjon som varte lenge. Da fant de ut at det var vanskelig bare å lese Bibelen. Hvordan ville du prøve å hjelpe noen som følte det slik?

Ordliste (Ord med a *)

depresjon ~ å føle eller være deprimert.

Herre-Et navn som vi kaller Gud Eller Jesus; Vi kaller Gud orJesus Herre Når vi gjør det de sier.

OT ~ Dette Betyr Gamle Testamente; det er den første delen av ourBible.

åndelig ~ hellig; den delen av livet som er å gjøre Med guds ting; det snakker om ting som begynner Med Gud; så, de fitwith hans natur; det snakker også om mennesker; når Noen behager Gud, han er åndelig; det snakker om holdninger også; vi bør ha sameattitudes Som Gud. (Merk: En Kristens nye legeme vil være et åndelig legeme; les 1 Kor 15:44-46.)

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.