Alternativ Utdanning Vurdering Og Registrering Service

Råd Linje

hvis du har spørsmål rundt hjem utdanning eller søknadsprosessen, vennligst kontakt Alternativ Utdanning Vurdering Og Registrering Service, detaljer nedenfor:

01 771 8635
Eller
01 771 8854

[email protected]

Velkommen Til Tusla Alternativ Utdanning Vurdering Og Registrering Service.

Etter Opplæringsloven 2000 Seksjon 14 har Tusla ansvar for å føre et register over alle barn som er hjemmeutdannet/skolert eller som går på en ikke-godkjent / uavhengig skole. En Uavhengig Skole er en skole som Ikke er overvåket Av Institutt For Utdanning og Ferdigheter.

hvis du er forelder / verge som ønsker å utdanne barnet ditt eller sende dem til en uavhengig skole, finner du informasjon her.

informasjonen vil hjelpe deg å gjøre din beslutning om å utdanne barnet ditt hjemme eller utenfor en anerkjent skole. Informasjonen inkluderer søknadsskjemaet du må søke og veiledning om hvordan du fyller ut og sender inn søknaden din. Du vil også finne informasjon om hvem du skal kontakte hvis du ønsker mer informasjon eller råd om å søke om hjemmeundervisning/hjemmeundervisning. Du vil også finne informasjon om vurderingsprosessen.

Hjem Utdanning Og Deltar Uavhengige Skoler

Den Irske Grunnloven erkjenner rollen som en forelder/verge som primær pedagog av barnet og har nedfelt i lov at en forelder/verge kan hjem utdanne et barn Eller kan velge å sende sine barn til en ikke-anerkjent skole (som er En Uavhengig Skole ikke overvåket eller finansiert av Department Of Education and Skills).

Foreldre som velger å utdanne sine barn på andre steder enn anerkjente skoler, tar en viktig rolle. De forplikter seg til å gi en viss minimumsutdanning for sitt barn – en oppgave som krever betydelig omtanke og effektiv gjennomføring, samt en stor forpliktelse i tid og energi. De aller fleste foreldre som velger å utdanne sine barn på denne måten, viser stor forpliktelse til prosessen og finner det en tilfredsstillende og vellykket opplevelse.

Det må bli husket at, mens foreldre som hjem utdanne kan ansette en rekke ressurser(inkludert, i noen tilfeller, veiledere, spesiallærere, korrespondanse kurs, on-line utdanningsprogrammer, etc.) i å gi hjemmebasert utdanning, det overordnede ansvaret for utdanning gitt for barnet forblir hos foreldrene. Det bør også bemerkes at loven legger en tyngende på foreldre som forsørger og primær pedagog å bistå En Autorisert Person i å gjennomføre en vurdering av utdanningen blir gitt.

det er ikke krav om at foreldre eller andre ansvarlige for utdanning av barn i et hjem eller andre omgivelser utenfor en anerkjent skole skal ha spesielle kvalifikasjoner. Det er imidlertid rimelig å forvente at de vil demonstrere en forpliktelse og evne til å gi en utdanning som passer til barnets / renes behov. Hvis du velger å utdanne barnet ditt, trenger du ikke en formell undervisningskompetanse.

det er mange grunner til at foreldre velger å utdanne barn hjemme, inkludert men ikke begrenset til personlige forhold / familieliv, filosofiske eller religiøse grunner. Du trenger ikke å følge den nasjonale læreplanen, men du må sørge for at barnet ditt får en viss minimumsutdanning. Du kan velge en passende tilnærming basert på barnets læringsbehov og passer til deres alder, evne og evne.

i tråd med foreldre som utdanner barn hjemme, må foreldre som velger å sende sine barn til en selvstendig skole søke om å få sitt barn registrert i 14-Registeret, for barn som får utdanning på et annet sted enn en anerkjent skole. En Autorisert Person vil foreta en vurdering av utdanningen som gis ved den identifiserte Uavhengige Skolen.

Barne – Og Familiebyråets Rolle

Tusla-Barne-Og Familiebyrå støtter foreldrenes rett til å utdanne seg hjemme og ønsker å jobbe med foreldre, omsorgspersoner og utdanningssamfunnet for å utvikle effektive og støttende partnerskap. Barne-Og Familieetaten (Tusla) har et lovkrav etter Utdannings-Og Velferdsloven 14 om å føre et register over barn som får utdanning hjemme eller på en ikke-anerkjent/uavhengig skole. Alle foreldre eller foresatte som ønsker å utdanne sine barn hjemme eller i en uavhengig skole, må registrere sitt barn hos Tusla. Registreringen er ikke automatisk. Det er en juridisk forpliktelse, og det er på foreldrene eller foresatte å søke på vegne av barnet sitt.

Barne-Og Ungdomsministeren har fra 26.August 2020 innført et nytt søknadsskjema definert i lovgivningen for å styre søknadsprosessen for foreldre som ønsker å utdanne sine barn utenfor en anerkjent skole. Kopi av lovverket finner du her

FUNKSJONEN FOR ALTERNATIV Utdanningsvurdering og Registrering (AEARS) i Tusla er ansvarlig for reguleringen av utdanningstilbudet på andre steder enn anerkjente skoler. Dens funksjon er å gjøre vurdering av utdanningstilbudet for barn mot ministerveiledning, for å avgjøre om et barn kan plasseres på lovfestet register over barn utdannet utenfor en anerkjent skole.

hvem skal søke hjemmeopplæring / registrering i 14. register for barn som får utdanning på et annet sted enn en anerkjent skole?

du bør søke om hjemmeundervisning / seksjon 14 registrering hvis du er forelder(e), verge(e) eller fosterforelder(e) til et barn, og du er for øyeblikket, eller du har tenkt å utdanne barnet ditt/ren hjemme eller på en ikke-anerkjent/uavhengig skole.

du må søke om registrering for hvis barnet ditt ikke går på en anerkjent (DES) skole og hvis barnet ditt er bosatt i Staten og;

  1. barnet ditt har fylt 6 år og er ikke eldre enn 16; eller
  2. barnet ditt er 16 år, har ikke fullført 3 år etter grunnskolen & har ennå ikke fylt 18 år.

hvis barnet ditt er mellom 16 og 18 år og blir hjemmeutdannet eller går På En Uavhengig skole, kan du søke om registrering.

alle barn i 14-Registeret har rett til samme status som barn som får utdanning på en anerkjent skole.

Barn, hvis navn er på Seksjon 14 Register, blir automatisk fjernet fra registeret når de fyller 18 år.

må jeg sende inn en kopi av barnets fødselsattest?

det utfylte søknadsskjemaet må sendes med en bekreftet kopi av barnets fødselsattest. Vennligst ikke send inn den originale kopien av barnets fødselsattest. Retur av fødselsattestet kan ta flere uker. Hvis fødselsattest ikke er tilgjengelig, vil en sertifisert kopi av barnets pass også bli akseptert.

et sertifisert dokument er en kopi av et originaldokument som har blitt vist, validert og merket som opprinnelig observert av ett av følgende:

  • en praktiserende Advokat Eller Edskommissær
  • Et Medlem Av En Garda Síá
  • Notarius Publicus
  • Fredskommissær
hvor sender jeg inn søknaden min?

sørg For at et eget søknadsskjema fylles ut for hvert enkelt barn og sendes med en medfølgende sertifisert fødselsattest.

Foreldre til barn som går På Eller på grunn av å delta På En Uavhengig Skole, bør samarbeide direkte med Skolens Rektor / Leder om å sende inn søknadsskjema. Innlevering av søknader Til Den Alternative Utdanningsvurderings-Og Registreringstjenesten for barn som går på en ikke-anerkjent / uavhengig skole, kan tilrettelegges av den aktuelle skolen på vegne av foreldre/verge.

Utfylte søknadsskjemaer For Hjemmeundervisning skal returneres direkte Til Alternativ Utdanningsvurdering og Registreringstjeneste via e-post eller post:

E – post- [email protected]

Registreringsseksjon
Alternativ Utdanningsvurdering & Registreringstjeneste
Barne-Og Familiebyrå
Etasje 2, Brunel Building
Heuston South Quarter
Dublin 8

hva skjer etter at jeg har sendt inn en søknad?

før et barns navn kan settes i registeret, må utdanningen vurderes etter Utdanningsloven (Velferdsloven) 14, 2000, i tråd med Retningslinjene for Vurdering Av Utdanning På Andre Steder Enn Godkjent Skole 2003 utstedt av Kunnskapsministeren. Vurderingen av utdanningstilbudet er å avgjøre om barnet / ren er i mottak av en viss minimum utdanning.

Irlands Grunnlov sier At ‘Staten skal, derimot, som vokter av det felles beste, krever i lys av faktiske forhold at barna får en viss minimum utdanning moralsk, intellektuell og sosial’.

dersom det etter denne vurderingen blir bestemt at barnet har fått en viss minimumsutdanning, vil navnet deres bli lagt inn I 14-Registeret. Det er på dette stadiet av prosessen at ditt barns/rens navn blir fjernet fra registeret til en anerkjent skole, hvis de tidligere gikk på en anerkjent skole før de tok hjemmeundervisning / deltok på en uavhengig skole.

registrering og vurdering av utdanningstilbudet er gjenstand for periodisk gjennomgang Av Barne-Og Familieetaten.

Den Alternative Utdanningsvurderings-Og Registreringstjenesten har utviklet veiledning for foreldre / foresatte som ønsker å søke hjemmeopplæring eller sende barnet sitt til En Selvstendig skole. Informasjon om hvordan du søker finnes i følgende dokumenter;

  • Søknadsskjema: R1 Søknadsskjema (Lovfestet Instrument)
  • Veiledning for utfylling Av R1 Søknadsskjema
  • Ofte stilte spørsmål

Råd Linje

Foreldre som ønsker å utdanne sine barn hjemme eller På En Uavhengig Skole kan kontakte Alternativ Utdanning Vurdering Og Registrering Service på:

01 771 8635
Eller
01 771 8854

[email protected]

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.