registratie bij de Nederlandse Belastingdienst

belastingen, belastingnummers en registratie als werkgever

om u te registreren bij de Nederlandse Belastingdienst, moet u het buitenlandse bedrijfsregistratieformulier invullen. De Belastingdienst gebruikt uw gegevens dan om te bepalen welke belastingen u moet betalen, waaronder:

  • inkomstenbelasting
  • omzetbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • loonbelasting

binnen enkele weken na registratie stuurt de Belastingdienst u een brief met de relevante informatie. U kunt ook een BTW-nummer en een belastingaangifteformulier ontvangen. U hoeft geen aparte aanvraag voor een BTW-nummer in te dienen. Voordat je personeel kunt inhuren, moet je je eerst inschrijven als werkgever voor sociale zekerheid bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonbelastingnummer en verschillende formulieren om in te vullen. Het loonbelastingnummer is relevant voor het indienen van uw jaarlijkse loonbelastingaangifte en de communicatie met de Belastingdienst.

met ingang van 1 januari 2020 zullen er enkele veranderingen zijn in de btw-nummers. Zelfstandigen ontvangen automatisch een nieuw BTW-nummer en hebben dan 2 BTW-nummers: een BTW-identificatienummer (btw-id) en een BTW-nummer.

wijzigingen

u moet uw belastingkantoor schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in uw naam of adresgegevens. Als u een verkooppunt opent op een andere locatie, hoeft u het andere verkooppunt niet te melden bij de Belastingdienst.

als u (een deel van) een bedrijf overneemt, moet u zich houden aan de afspraken die de Nederlandse Belastingdienst met de vorige eigenaar heeft gemaakt.

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.