een handtekening toevoegen in een Microsoft Word-document op een PC of Mac

Vrouw Op laptop
de stappen om een handtekening toe te voegen in Word zijn vergelijkbaar op Mac en PC.
Guido Mieth / Getty Images
  • u kunt op verschillende manieren een handtekening toevoegen aan een Microsoft Word-document, afhankelijk van de computer die u gebruikt.
  • u kunt een fysieke handtekening uploaden met behulp van een scanner of een mobiele telefoon, extra tekst toevoegen zoals uw functietitel en deze vervolgens opslaan om later opnieuw te worden gebruikt.
  • bezoek de Tech Reference library van Insider voor meer verhalen

het invoegen van uw handtekening in een Microsoft Word-document is een manier om uw eigen stempel erop te zetten en het er officieel en professioneel uit te laten zien. Het is ook veel gemakkelijker dan het ondertekenen van documenten individueel als je nodig hebt om ze te verzenden en masse.

u kunt ook ondertekeningsregels in uw documenten invoegen, zodat ze kunnen worden ondertekend zodra ze zijn afgedrukt.

hoewel u handtekeningen kunt toevoegen aan Word-documenten op zowel Microsoft-als Mac-computers, is het proces iets anders, afhankelijk van welke u gebruikt. De onderstaande methoden werken voor: Word voor Microsoft 365, Word voor Microsoft 365 voor Mac, Word 2019, Word 2019 voor Mac, Word 2016, Word 2013 en Word 2016 voor Mac.

een handtekening toevoegen aan Word op een Windows-computer

een handgeschreven handtekening invoegen

1. Onderteken je naam op een stuk papier zoals je dat zou doen met een fysiek document. U kunt een dikker schrijfinstrument gebruiken dan normaal.

2. Scan de pagina en sla deze op als een JPG of PNG.

3. Open de afbeelding in de bestandsverkenner van uw computer.

4. Als u de afbeelding wilt bijsnijden, klikt u op het gereedschap Bijsnijden boven aan de werkbalk van de Afbeeldingsverkenner.

add_signature_in_word
Open de afbeelding die u hebt gescand en snij bij met het ingebouwde Gereedschap.
Melanie Weir / Insider

5. Als u de afbeelding naar wens hebt bijgesneden, klikt u op een kopie opslaan.

handtekening toevoegen
sla het bijsnijden op als u er tevreden mee bent.
Melanie Weir / Insider

6. Als u de handtekening aan uw document wilt toevoegen, gaat u naar de bijvoegsel tab in de Word-werkbalk, selecteert u afbeeldingen en kiest u een methode om het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen in te voegen. Gebruik de stippen op een van de vier hoeken van de afbeelding om het formaat naar wens te wijzigen.

een handtekening toevoegen aan Word 3 (2)
Om de handtekening toe te voegen, gaat u naar insert > Pictures en selecteert u het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen.
Melanie Weir / Insider

tekst invoegen met een herbruikbare handtekening

u kunt informatie zoals uw functie, e-mail, telefoonnummer als onderdeel van uw handtekening opnemen door die informatie op te slaan als AutoTekst met de afbeelding.

1. Typ de tekst die u wilt weergeven elke keer dat u deze handtekening gebruikt onder de afbeelding van uw handtekening die u zojuist hebt ingevoegd.

2. Gebruik uw cursor om zowel de tekst als de afbeelding te markeren.

3. Ga naar de bijvoegsel tab in de werkbalk en selecteer snelle onderdelen. Als u dat label niet ziet, zal het pictogram zich bevinden in de tekst sectie van het tabblad, in de buurt van het WordArt Gereedschap.

How_to_add_a_signature_in_Word_ _4
Ga naar Voeg > snelle delen in of selecteer het afgebeelde Gereedschap.
Melanie Weir / Insider

4. Klik op Selectie opslaan om snel deel galerij. Dit opent een venster met het label Create New Building Block.

een handtekening toevoegen aan Word 5 (1)
klik op Selectie opslaan in de galerij voor snelle onderdelen.
Melanie Weir / Insider

5. Waar het naam zegt, typ een label voor het signature block, zodat u het gemakkelijk kunt vinden om later te gebruiken.

6. In de galerij doos van de nieuwe bouwsteen venster, kies AutoTekst en klik vervolgens op OK. Dit zal de handtekening en de tekst die u hebt geselecteerd samen met het opslaan als een herbruikbare handtekening.

een handtekening toevoegen aan Word 6
Geef de handtekening een naam, Stel deze in op AutoTekst en klik vervolgens op OK.
Melanie Weir / Insider

7. Wanneer u deze handtekening wilt gebruiken, plaatst u eerst de cursor waar u wilt dat deze gaat.

8. Ga naar Insert > Quick Parts > AutoTekst en selecteer de naam van de handtekening die u zojuist hebt gemaakt, en deze zal verschijnen.

hoe een handtekeningregel in te voegen

1. Klik in het document op de plek waar u de regel wilt laten verschijnen

2. Ga naar de bijvoegsel tab en klik handtekening lijn. Als u dit niet uitgeschreven ziet, zal het een pictogram zijn in de tekst sectie, in de buurt van het WordArt Gereedschap.

How_to_add_a_signature_in_Microsoft_word_ _7
Ga naar Insert > Signature Line of selecteer het afgebeelde pictogram.
Melanie Weir / Insider

4. Selecteer Microsoft Office Signature Line in het vervolgkeuzemenu. Dit zal de handtekening Setup box.

een handtekening toevoegen in Microsoft Word 8
klik op Microsoft Office-handtekeningregel.
Melanie Weir / Insider

5. Als dit passend is, kunt u een naam typen in het vak voorgestelde ondertekenaar of een titel toevoegen in het vak voorgestelde ondertekenaar. Dit is handig als u anders de ondertekenaar nodig zou hebben om zowel hun naam af te drukken als te ondertekenen.

een handtekening toevoegen in Microsoft Word 9
Pas de instellingen in het Handtekeningenvenster aan naar uw wens.
Melanie Weir / Insider

6. Wanneer u klaar bent, klikt u op OKen de handtekeningregel verschijnt in het document.

een handtekening toevoegen aan Word op een Mac-computer

een handgeschreven handtekening invoegen

1. Onderteken je naam op een stuk papier zoals je dat zou doen met een fysiek document.

2. Scan de pagina en sla deze op als een JPG-of PNG-afbeelding.

3. Klik op het tabblad Invoegen op het lint bovenaan het scherm op afbeeldingen.

4. Kies Afbeelding Uit bestand in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.

5. Zoek de foto die u zojuist hebt geüpload, klik erop en klik vervolgens op Invoegen.

6. Zodra de afbeelding in het document verschijnt, klikt u erop om het tabblad afbeeldingsformaat in het lint te openen.

7. Klik op dat tabblad op Bijsnijden en snijd de afbeelding bij naar wens.

8. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik op Opslaan als afbeelding om het op te slaan in Word als een bestand dat u opnieuw kunt gebruiken op andere documenten.

tekst invoegen met een herbruikbare handtekening

1. Typ de tekst die u wilt zien met uw naam in de regel onder de afbeelding.

2. Markeer met uw cursor zowel de tekst als de afbeelding.

3. Klik op de werkbalk boven aan het scherm op Invoegen.

4. Klik in het vervolgkeuzemenu op AutoTekst > Nieuw om het vak Nieuwe AutoTekst maken te openen.

5. Geef een naam aan dit handtekeningblok, zodat u het later opnieuw kunt vinden en klik vervolgens op OK.

6. De volgende keer dat u deze handtekening wilt gebruiken, plaats dan eerst uw cursor op de plek waar u hem wilt hebben.

7. Ga opnieuw naar Invoegen > AutoTekst en kies AutoTekst wanneer daarom wordt gevraagd.

8. Klik op de naam die u uw handtekeningblok hebt gegeven om het in uw document in te voegen.

Melanie Weir
Freelance auteur

Melanie Weir is een freelance auteur voor Insider, voornamelijk gericht op de Tech referentie sectie, maar af en toe bij te dragen aan Lifestyle en Entertainment onderwerpen als goed. Ze is ook een freelance schrijver voor ScreenRant, en is de Lead Weekend News Editor bij TheThings.com. in haar vrije tijd schrijft ze toneelstukken voor zowel het podium en het scherm. Ze is te bereiken op [email protected], of via LinkedIn.

Lees meer Lees minder

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.