belastingaangifte

u moet een belastingaangifte indienen om belasting te betalen of een terugbetaling te ontvangen als u te veel belasting hebt betaald. Meestal zal de belasting-en douaneadministratie u hiervan in kennis stellen in de vorm van een voorlopige aanslag.

het indienen van een aangifte, zelfs zonder een voorlopige aanslag

zelfs indien de Belastingdienst u geen voorlopige aanslag heeft toegezonden, kan het toch nodig zijn een aangifte in te dienen. Om te bepalen of u Belasting moet betalen of recht hebt op een terugbetaling en zo ja, hoeveel, kunt u gebruik maken van de belasting-en douaneadministratie inkomstenbelasting aangifte programma.

als u buiten Nederland woont, kunt u het ‘belastingaangifteprogramma voor niet-ingezeten belastingplichtigen’ gebruiken. Als u geen digitale belastingaangifte wilt indienen, of als u dit niet kunt, dient u een C-formulier aan te vragen. Als u slechts een deel van het jaar in Nederland woonde, moet u een M-formulier gebruiken.

inkomstenbelasting als u buiten Nederland woont

zal de Belastingdienst u informeren wanneer en hoe u een belastingaangifte moet indienen.
u bent verplicht belasting te betalen in Nederland als:

  • u hebt een uitnodiging ontvangen om een aangifte in te dienen, of
  • u hebt een C-formulier ontvangen, of
  • u hebt inkomsten uit Nederland ontvangen waarover u onvoldoende of helemaal geen belasting hebt betaald. De verschuldigde belasting bedraagt minimaal € 45.

als u denkt te veel belasting te hebben betaald, kunt u een belastingteruggave aanvragen door een belastingaangifte in te dienen.

vermijden van dubbele belasting

woont u in Nederland en heeft u inkomsten, kapitaal of activa in het buitenland? Of woont u in het buitenland en heeft u inkomen, vermogen of vermogen in Nederland? In dat geval bepalen internationale overeenkomsten welk land belastingen mag heffen op welk inkomen. Dit voorkomt dubbele belasting. Nederland heeft hiervoor diverse belastingverdragen ondertekend.

meer informatie over inkomstenbelasting

als u vragen heeft over inkomstenbelasting, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.