Sette OPP EN DHCP-server I Windows 2003

DHCP-serveren tilordner en klient EN IP-adresse tatt fra et forhåndsdefinert omfang for en gitt tidsperiode. HVIS DET kreves EN IP-adresse lenger enn leieavtalen er satt for, må klienten be om en forlengelse før leieavtalen utløper. HVIS klienten ikke har bedt om en forlengelse på leietiden, VIL IP-adressen bli vurdert som gratis og kan tildeles en annen klient. Hvis brukeren ønsker å endre IP-adresse, kan de gjøre det ved å skrive «ipconfig / release», etterfulgt av «ipconfig/ renew» i ledeteksten. Dette vil fjerne den NÅVÆRENDE IP-adressen og be om en ny. Reservasjoner kan defineres PÅ DHCP-serveren for å tillate enkelte klienter å ha sin EGEN IP-adresse(dette vil bli diskutert litt senere). Adresser kan reserveres FOR EN MAC-adresse eller et vertsnavn, slik at disse klientene vil ha en fast IP-adresse som konfigureres automatisk. De Fleste Internett-Leverandører bruker DHCP til å tilordne nye IP-adresser til klientdatamaskiner når en kunde kobler seg til internett – dette forenkler ting på brukernivå.

diagrammet ovenfor viser en enkel struktur som består AV EN DHCP-server og en rekke klientdatamaskiner på et nettverk.

DHCP-Serveren selv inneholder EN IP-Adressedatabase som inneholder ALLE IP-adressene som er tilgjengelige for distribusjon. Hvis klienten (et medlem av nettverket med et Windows 2000 Professional/XP-operativsystem, for eksempel) har «få en IP-adresse automatisk» aktivert I tcp / IP-innstillinger, kan den motta EN IP-adresse fra DHCP-serveren.

Sette OPP EN DHCP-Server

dette vil fungere som en trinnvis veiledning om hvordan du konfigurerer EN DHCP-server.

Installering AV DHCP-serveren gjøres ganske enkelt I Windows 2003. Ved å bruke veiviseren «Administrer serveren din», kan du skrive inn detaljene du trenger og få veiviseren til å sette grunnleggende for deg. Åpne veiviseren for» Administrer serveren din», velg DHCP-serveralternativet for listen over serverroller og trykk Neste.
Du vil bli bedt om å skrive inn navn og beskrivelse av omfanget ditt.
Område: et område er en samling AV IP-adresser for datamaskiner på et delnett som bruker DHCP.

det neste vinduet vil be deg om å definere rekkevidden av adresser som omfanget vil distribuere over nettverket og nettverksmasken FOR IP-adressen. Skriv inn de riktige detaljene og klikk på neste.

Du vises et vindu der du må legge til eventuelle utelukkelser i rekkevidden AV IP-adresser du angav i forrige vindu. HVIS FOR EKSEMPEL IP-adressen 10.0.0.150 er den av selskapets ruter, vil DU ikke AT DHCP-serveren skal kunne distribuere den adressen også. I dette eksemplet har jeg ekskludert EN rekke IP-adresser, 10.0.0.100 til 10.0.0.110, og en enkelt adresse, 10.0.0.150. I dette tilfellet vil elleve IP-er bli reservert og ikke distribuert blant nettverksklientene.

det er nå på tide å sette leieperioden for hvor lenge en klient kan bruke EN IP-adresse som er tildelt den fra dette omfanget. Det anbefales å legge til lengre leieavtaler for et fastnett (for eksempel på kontoret) og kortere leieavtaler for eksterne tilkoblinger eller bærbare datamaskiner. I dette eksemplet har jeg satt en leieperiode på tolv timer siden nettverksklientene ville være en fast stasjonær datamaskin på et lokalt kontor og den vanlige arbeidstiden er åtte timer.

Du får et valg om du ønsker Å konfigurere DHCP-alternativene for omfanget nå eller senere. Hvis Du velger Ja, vil de kommende skjermbildene være til nytte for deg. Hvis Du velger Nei, kan du konfigurere disse alternativene på et senere tidspunkt.

ruteren, eller gateway, IP-adresse kan angis i neste. Klientdatamaskinene vil da vite hvilken ruter som skal brukes.

I det følgende vinduet kan DNS-og domenenavninnstillingene angis. DNS-serverens IP-adresse vil bli distribuert AV DHCP-serveren og gitt til klienten.

hvis DU har wins-oppsett, er det her DU skal skrive INN IP-Adressen TIL wins-serveren. Du kan bare skrive inn servernavnet i den aktuelle boksen og trykk «Løs» for å tillate DET å finne IP-adressen selv.

Det siste trinnet er å aktivere omfanget-bare trykk neste når du ser vinduet nedenfor. DHCP-serveren vil ikke fungere med mindre du gjør dette.

DHCP-serveren er nå installert med de grunnleggende innstillingene på plass. Neste trinn er å konfigurere det til behovene til nettverksstrukturen din.

Konfigurere EN DHCP-server

Nedenfor er en enkel forklaring på hvordan du konfigurerer EN DHCP-server.

adresseutvalget viser en liste OVER IP-områder som er tildelt for distribusjon og ip-adresseekskluderinger. Du kan legge til en utelukkelse ved å høyreklikke på adressebassengteksten på venstre side av mmc-vinduet og velge «nytt ekskluderingsområde». Dette vil få opp et vindu (som vist nedenfor) som vil tillate deg å skrive inn et adresseområde som skal legges til. Angi bare start IP vil legge til en ENKELT IP-adresse.

DHCP-servere tillater deg å reservere EN IP-adresse for en klient. Dette betyr at den spesifikke nettverksklienten vil ha samme IP så lenge du ønsket det. For å gjøre dette må du kjenne den fysiske adressen (MAC) til hvert nettverkskort. Skriv inn reservasjonsnavnet, ØNSKET IP-adresse, MAC-adresse og beskrivelse-velg om DU vil støtte DHCP eller BOOTP, og trykk på legg til. Den nye reservasjonen vil bli lagt til i listen. Som et eksempel har jeg reservert EN IP-adresse (10.0.0.115) for en klientdatamaskin kalt Andrew.

hvis du høyreklikker omfangsalternativer og trykker på «konfigurer alternativer», blir du tatt til et vindu der du kan konfigurere flere servere og deres parametere. DISSE innstillingene vil bli distribuert AV DHCP-serveren sammen MED IP-adressen. Serveralternativer fungerer som standard for alle områdene I DHCP-serveren. Omfangsalternativer tar imidlertid preferanse over serveralternativer.

ETTER MIN mening ER DHCP-serveren I Windows 2003 utmerket! Det har blitt forbedret Fra Windows 2000-versjonen og er klassifisert som viktig for store nettverk. Tenk deg å måtte konfigurere hver klient manuelt-det ville ta mye tid og kreve langt mer feilsøking hvis et problem skulle oppstå. Før du berører INNSTILLINGER relatert TIL DHCP, er det best å lage en plan for nettverket ditt og tenke på Rekkevidden Av Ip-Er som skal brukes til datamaskinene.

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.