Behørig eller duelt? – Staving Som Er Riktig Hvordan Å Stave

Korrekt stavemåte

behørig

Korrekt stavemåte, forklaring: behørig er riktig form, fordi baseadjektivet er forfalt og vi legger til adverbialt suffiks-ly. Duely er feil, fordi vi bør utelate e: behørig er et unntak fra regelen om at vi ikke slipper e etter en vokal. Dette skyldes at i tilfelle av due og true silent e ikke bestemmer uttalen av noe annet brev. E er der slik at ordene ikke endres med u; dermed utelater vi e med suffiks-ly.

Definisjon av behørig:
adverb, på en riktig måte
vi aksepterer bare originaler eller behørig godkjente kopier.
vennligst informer den andre parten før du kansellerer avtalen.

Feil stavemåte

duely

Feil stavemåte, forklaring: duely er en feil form, fordi forfalt og sant er to adjektiver som er unntak av regelen om at e kan forbli etter å ha lagt til suffiks-ly. Dette er på grunn av det faktum at silent e ikke endrer uttalen på noen måte, så det er bare der for at ordene ikke skal ende med u. Derfor kan vi slippe det med suffikset og vi mottar behørig og virkelig. Det er derfor behørig er riktig form.

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.