ZIP+4 koder – de sista 4 siffrorna i Postnummer

Full Postnummer Lookup för Offline Kommunikation och Tvärkanalskampanjer

när du har en fullständig 9-siffrig Postnummer läggs till databasens adresser, kan du avsevärt förbättra din offline kommunikationsmöjligheter. Du kan vidare använda dessa data för dina marknadsföringskampanjer över flera kanaler. Det är uppenbart att hela Postnummer lookup kan i hög grad hjälpa företag och marknadsföring domäner på många sätt. De kommer också med vissa begränsningar. Innan du kan använda avancerade automatiseringsverktyg för ditt företags offline-kommunikation och flerkanalskampanjer bör du överväga dess fördelar och nackdelar.

fördelar med Full Postnummer Lookup för Offline kommunikation

sjöfarten kvaliteten på offline kommunikationsmetoder förbättras avsevärt när du utför en fullständig Postnummer lookup och använda ZIP+4 kod, och det säkerställer offline kommunikation levereras i en enda drop-off. En annan fördel med en ZIP+4 kod lookup är att adresserna utsätts för en standardiseringsprocess. Då utsätts den standardiserade adressen för validering med den officiella postadressdatabasen för USPS. Detta säkerställer att adressen är levererbar, minskar dina avkastningsräntor och förbättrar effektivt avkastningen (Return of investment).

USPS uppmuntrar att använda ZIP + 4-koder för massutskick genom att erbjuda rabatter eftersom ZIP+4-koderna ger USPS värdefull information som hjälper dem att sortera igenom sina mail mer effektivt. Som ett resultat måste USPS bara spendera minimala resurser för att skicka bitar till deras destination. Offline affärskommunikation görs således inte bara mer tidseffektiv utan också kostnadseffektiv. Genom att göra detta kan företag optimera sina operativa kostnader och ytterligare bidra till en högre avkastning.

en annan aspekt av din offline kommunikation påverkas av utnyttjandet av full Postnummer lookup är hastigheten. Under hela den här artikeln har vi nämnt många gånger hur det fullständiga niosiffriga postnumret ökar hastigheten på driften och leveranshastigheten för posten. ZIP + 4-koden gör det möjligt för USPS att direktreklam mycket snabbare, vilket är idealiskt för företag som vill skicka ut viktiga dokument som fakturor, räkningar eller kontoutdrag. Dokumenten når sin destination på kortast möjliga tid och minimerar risken för sen leverans, vilket effektivt förbättrar din kundservicekvalitet.

nackdelar med Full Postnummer Lookup för Offline kommunikation

även om hela Postnummer lookup verktyg avsevärt berika kunddata och är ovärderliga när det gäller effektivitet, det finns en risk för att det integreras dåligt med en automatiserad postutskrift och leveranssystem. Om inte lösningen du väljer är helt automatiserad, som PostGrid, som låter dig utföra en fullständig postnummer-sökning och få dem tryckta och mailade till rätt destinationer, kan du sluta anställa ett separat team för att hantera offline-kommunikationen. En sådan åtgärd kan påverka din budget och hålla din personal borta från att göra det viktigare arbetet än att organisera postuppfyllelse.

på samma sätt kan det inte bli en mardröm att inte ha ett helautomatiskt system som PostGrid om offline-utskick hanteras dåligt av teamet som tar hand om dem. Det kommer alltid att finnas omfattningen av mänskliga fel i ditt offline kommunikationssystem.

fördelar med Full Postnummer Lookup för Tvärkanalsmarknadsföring

med hjälp av ett avancerat adressverifieringsverktyg som PostGrid för en fullständig Postnummer lookup kan du få en mer omfattande och datadriven uppfattning om det geografiska område din målgrupp bor i. Du kan använda detta för att samla in ytterligare demografiska data från målgruppen. När du har tagit hand om den här typen av data kan du sedan använda den för att lära dig den genomsnittliga hushållsinkomsten, medianåldern och andra sådana fina detaljer genom statliga organens officiella statistik. Denna typ av data kan vara en skattkista för ett kompetent marknadsföringsteam. De kan använda den för att komma med personlig reklam för målgruppen genom många marknadsföringskanaler.

kanalen som används för ändamålet kan vara allt från skyltar till regionalt relevanta, personliga vykort. När du kan relatera till en specifik kund eller till och med kundgrupp till deras dagliga rutt kan marknadsföringsteamet välja den perfekta produkten som ska annonseras baserat på de nya data som erhållits. I själva verket kan en fullständig Postnummer lookup leda till att förbättra marknadsföringskampanjer och deras övergripande kvalitet trots vilken marknadsföring kanal du väljer att använda.

dessutom är riktigheten i din tvärkanalsmarknadsföring förbättras avsevärt genom en fullständig Postnummer lookup. Detta kan utnyttjas bättre av företag eller företag som inte har omfattande data om sina kunder och begränsas av sin marknadsföringsbudget för att investera i avancerade metoder för att samla in mer data om sina kunder eller kunder.

nackdelar med fullständig Postnummersökning för marknadsföring över flera kanaler

vad gäller kampanjer över flera kanaler är deras effektivitet i stor utsträckning beroende av automatisering. Ett effektivt genomförande av tvärkanal är inte genomförbart om det inte automatiseras för att få bästa möjliga resultat. Den fullständiga Postnummer lookup erbjuds av USPS är inte utrustad med de avancerade funktioner som behövs för marknadsföring automatisering av medelstora till stora företag. De USPS tjänster som erbjuds för en fullständig Postnummer lookup är ganska rudimentära och med begränsade uppgifter anrikning kapacitet. För ett företag är det mycket opraktiskt att använda äldre lösningar som tillhandahålls av USPS för att bestämma det utökade postnumret för adresser i din databas. Som ett resultat kan din marknadsföringskampanj över flera kanaler drabbas.

därför behöver du två saker för att få önskat resultat från dina marknadsföringskanaler: en marknadsföringsautomationsprogramvara och en avancerad teknisk lösning. Det är här en avancerad, helautomatisk API-lösning för utskrift och post som PostGrid kommer in i bilden. Eftersom verktyg som PostGrid är avancerade och kan integreras i din webbplats med API, möjliggör det fullständig automatisering av dina direktreklam kampanjer. Postgrids förmåga att integrera på din företagswebbplats tillsammans med sin överlägsna analys gör det till en enda lösning för att effektivisera dina marknadsföringsinsatser över flera kanaler.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.