Vederbörligen eller duely? – Stavning som är korrekt hur man stavar

korrekt stavning

vederbörligen

korrekt stavning, förklaring: vederbörligen är rätt form, eftersom basadjektivet beror på och vi lägger till adverbialt suffix-ly. Duely är felaktigt, eftersom vi bör utelämna e: vederbörligen är ett undantag från regeln att vi inte släpper e efter en vokal. Detta beror på att vid förfallna och sanna tysta e inte bestämmer uttalet av någon annan bokstav. E är där så orden ändras inte med u; således utelämnar vi e med suffix-ly.

definition av vederbörligen:
adverb, på ett korrekt sätt
vi accepterar endast original eller vederbörligen autentiserade kopior.
Vänligen informera den andra parten innan du avbryter mötet.

felaktig stavning

duely

felaktig stavning, förklaring: duely är en felaktig form, eftersom due och true är två adjektiv som är undantag från regeln att e kan förbli efter att ha lagt till suffix-ly. Detta beror på det faktum, att tyst e ändrar inte uttalet på något sätt, så det är bara där för orden att inte sluta med u. Därför kan vi släppa det med suffixet och vi får vederbörligen och verkligen. Det är därför vederbörligen är rätt form.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.