Hur mycket kostar ett nytt septiktanksystem?

ett nytt septiktanksystem kostar mellan $3,060 och $9,810 i genomsnitt. Medan avancerade system kan kosta så mycket som $20,000, kostar de på low-end bara $465

få offerter från upp till 3 proffs!
ange en zip nedan och få matchas till topprankade proffs nära dig.

enkelt uttryckt är avfall en del av livet. Att hantera det är inte vackert, men septiktankar får jobbet gjort för dig. Traditionella anaeroba septiska system kostar mellan $ 2,000 och $10,000. Aeroba system är dyrare på $ 8,000 till $20,000. Vad som är bäst för dig beror på storleken på din fastighet såväl som dess jordkomposition och grundvattendjup.

hur mycket kostar ett nytt septiktanksystem nära dig?

det nationella genomsnittspriset för ett nytt septiktanksystem är $6,420, men specifika priser varierar från stat till stat baserat på flera faktorer.

för det första har varje stat sina egna kostnader och krav på bygglov och licenser. Kontrollera ditt områdes regler innan du bryter mark på ett septiktankprojekt.

septiska systemkostnader skiljer sig också regionalt på grund av varierande markinnehåll över hela landet. I allmänhet fungerar sandjord som är väldränerad bäst. På platser med sandjord är septiktanksystemkostnaderna cirka 3 000 dollar på grund av minskade arbets-och materialkostnader i samband med väldränerade jordar.

i stater med mer vattendränkt jord, som lera, och strikt septiktank system licens och tillståndskrav, genomsnittliga kostnader är uppemot $9000. Av dessa skäl tenderar kostnaderna att bli högre i New York, Washington och Pennsylvania.

de som bor utanför dessa områden kan förvänta sig septiska systemkostnader för att anpassa sig till det nationella genomsnittet.

septiktank Systemkostnadsfördelning

den totala kostnaden för att installera ett septiskt system kommer i slutändan att bero på tre faktorer—material och arbete som krävs för att installera systemet plus kostnaden för att gräva ett läckfält på din fastighet.

Material

vanliga septiktanksystemmaterial inkluderar betong, glasfiber och plast. Betongtankar är de vanligaste på grund av deras hållbarhet—de kan vara upp till 30 år med korrekt underhåll. I genomsnitt kostar konkreta septiktankar mellan $ 700 och $2000.

plast septiktankar är relativt billiga och kostar mellan $500 och $2500. Glasfiber tankar, å andra sidan, är dyrare på $1,200 till $2,000.

arbetskraft

arbetskraftskostnader kan skilja sig från region och beror på storleken och materialet i det nya septiktanksystemet. Men i allmänhet står arbetskraftskostnaderna för 50% till 70% av den totala kostnaden för septiktank. Du kommer sannolikt att betala mer för installation än du kommer för tanken ensam, vilket är värt det när du inte har tillräckligt med utrymme på din tallrik för att ta på dig ännu ett hemprojekt.

se till att du diskuterar detaljer med din entreprenör eller rörmokare. Om de inte täcker utgrävningskostnader, förvänta dig att betala ytterligare $1,200 till $4,500. Andra extrafunktioner som kan eller inte kan ingå i din septiktank installationskostnader är bygglov, som vanligtvis är mellan $400 och $2000, och perc tester, som kostar mellan $750 och $1300 i genomsnitt.

Lakfält

septiktanksystem består av en septiktank och ett slags dike, vanligen kallad lakfält. Ett laknings-eller avloppsfält är den del av ditt septiska system som transporterar avloppsvattnet tillbaka till jorden. Leach fields kostar $2,000 till $10,000.

 nyinstallerad septiktank i en lantgård
foto: Natalia / Adobe Stock

hur mycket kostar ett nytt septiktanksystem efter typ?

varje septisk systemtyp kommer med sin egen uppsättning fördelar och nackdelar. Medan anaeroba system är relativt lågt underhåll, är de inte bra för små egenskaper. På samma sätt kan anaeroba system klara sig bra i små utrymmen, men de kräver extra arbete.

anaerob

septiktankar kan vara antingen anaeroba (behöver inte syre) eller aeroba. Anaeroba system är vanligare och kostar mellan $3,000 och $8,000 i genomsnitt. De är vanligtvis billigare att installera än aeroba system men är mindre effektiva och kräver ett större lakfält.

i ett anaerobt septiskt system går ett rör från huset till septiktanken där ett annat rör går därifrån in i lakfältet. Anaeroba bakterier bryter ner fast avfall innan systemet distribuerar avloppsvattnet i jorden. Dessa system kräver inte extra kraft eller kemikalier, vilket gör dem till ett populärt val bland husägare.

aerob

aeroba septiska system använder syre som pumpas in i tanken för att aktivera bakterier som matar på det fasta avfallet. Dessa system är dyrare än anaeroba system på $10,000 till $20,000, men de är mer effektiva och kan fungera bra för mindre egenskaper. Till skillnad från anaeroba system behöver de extra kraft för att köra. För att säkerställa att allt fungerar korrekt vid strömavbrott, anslut det till en kraftgenerator. Annars kan aeroba system ansluta till din fastighets huvudströmkälla.

hur mycket kostar en ny septiktank efter stil?

storleken och placeringen av din fastighet kommer att avgöra vilken septiktank system stil är rätt för dig. De med mindre egenskaper bör gå med mound eller sandfilter aeroba septiktanksystem, medan de med mer utrymme har en rad alternativ.

Mound

räkna med att spendera mer på en kulle septisk system—de kostar $10.000 till $20.000 att installera. De pumpar avloppsvatten från tanken till en sandhög, som är byggd över toppen av septiksystemet. Sanden filtrerar vattnet innan det går in i marken och grundvattnet. Dessa system är dyra, men de är nödvändiga i områden med hög grundvattennivå.

sandfilter

sandfilter septiska system använder en pump för att driva avloppsvattnet genom ett sandfilter vid ett lågt tryck innan det kommer in i marken eller grundvattnet, effektivt behandla och ta bort näringsämnen. Näringsämnen som fosfor och kväve förekommer naturligt i avfall, men de kan minska vattenkvaliteten och skada akvatiska ekosystem när de ackumuleras i ytvatten.

de kostar mellan $7,000 och $18,000 och kan byggas antingen över eller under marken. Sandfilter skyddar det underliggande vattenbordet från inte så rent septiskt avloppsvatten (bra nyheter för miljön), och de kan vara i årtionden. Dessa system är bäst för områden med höga vattenbord eller som ligger nära vattendrag.

kammare

kammare septiska system liknar konventionella system, men de använder plastkammare i lakfältet snarare än grus. De kostar $5,000 till $12,000 att installera. Kammare septiska system är bra val för platser där ingångsvolymer varierar, som Fritidshus.

om du väljer den här stilen, undvik att placera den nära din uppfart eller parkeringsplats, eftersom körning över den kan orsaka allvarliga (och illaluktande) skador.

dropp

dropp septiska system använder dropp slang och ett doseringssystem för att frigöra mindre, tidsinställda doser av avfall med jämna mellanrum. De fungerar bra i områden med grunt jorddjup. Dropp septiska system kräver fler komponenter än en konventionell septisk system, inklusive en dosering tank och pump, och kan kosta allt från $8,000 till $18,000, beroende på deras storlek.

Evapotranspiration

evapotranspiration septiska system kostar $10,000 till $15,000 och är användbara i torra klimat och i områden med grunt jord. De har unika lakfält som gör att utflödet kan avdunsta från toppen av en utomhustank. Om du bor någonstans där det finns risk för snö eller regn, säg bara nej till ett evapotranspiration septiskt system. Fukten kan i slutändan få dem att misslyckas, och reparationsprocessen för en septiktank är inte glamorös.

byggd våtmark

som du kanske redan har gissat, efterliknar byggda våtmarksseptiska system den naturliga vattenbehandlingsprocessen som ses i våtmarker. Mikrober, växter och bakterier behandlar avloppsvatten i en våtmarkstank innan avloppsvattnet släpps ut i jorden. I sin tur hjälper avfallet växterna och mikroberna att trivas. Dessa hållbara system går från $5,000 till $ 12,000.

vilka faktorer påverkar kostnaden för ett nytt septiktanksystem?

kostnaden för en septiktank beror på olika faktorer. I allmänhet ökar kostnaderna när storleken ökar. Om landskapsarkitektur och tillstånd krävs för att installera din septiktank, räkna med att betala ytterligare $ 600 minimum.

den typ av material du använder kommer också att påverka kostnaden, med plast som är relativt billigt jämfört med betong. Och om du väljer en mer anpassad design i motsats till en lagermodell, kommer du att betala räkningen för det extra arbetet.

tankar är lättare att underhålla och installera i sandig, grov jord och svårare i lera. Av den anledningen bestämmer platsen för ditt hem och motsvarande jordtyp det belopp du betalar.

Vanliga frågor om septiktanksystem

ska jag hyra ett proffs eller installera septiktank själv?

ett felaktigt installerat septiskt system kan leda till stora problem, inklusive vattenföroreningar och skador på ditt hem. Septiska systemreparationer är inte billiga. Eftersom riskerna med att installera septiktankar är höga, bör detta projekt överlåtas till ett proffs. Ring runt och diskutera dina behov (och budget) med flera septiktankföretag i ditt område för att bestämma den bästa passformen.

Vad ska jag tänka på när jag installerar ett septiktanksystem?

en septiktank är en viktig del av ett hem. Strukturella skador och läckor kan vara skadliga för din egendom och farliga för människors och miljömässiga hälsa. Nastiness kan till och med tvinga dig till ett hotellrum för natten. Så innan du installerar ditt septiktanksystem, överväga följande:

  • jordtyp

  • landskapsarkitektur

  • strukturella risker (undvik områden nära fordon eller tunga maskiner)

  • fastighet storlek

  • septiktank storlek

  • framtida underhåll

  • Tank plats

vilka andra projekt ska jag göra samtidigt?

installera ett septiktanksystem kräver ofta utgrävning (om du inte väljer en ovan jord tank). När grävmaskiner bryta mark, du kan slutföra andra underjordiska projekt för att spara tid och pengar på vägen, som:

  • installera ett sprinklersystem

  • placera underjordiska verktyg

  • Bygg en stödmur

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.