hur man kan bli av med fladdermöss snabbt och permanent

lär dig vad som krävs för att bli av med fladdermöss på din egendom, hur man gör det säkert och riskerna och begränsningarna med borttagning av DIY-fladdermöss.

Lesser horseshoe bat, Rhinolophus hipposideros

om fladdermöss – naturens skadedjursbekämpning

fladdermöss är det enda flygande däggdjuret i världen. De är nattliga, sover under dagen i skyddade bon och flyger ut på natten för att mata. De flesta fladdermöss navigerar genom ekolokalisering. De avger ultraljudspulser och, genom att tajma ekot, kan visualisera en detaljerad representation av deras miljö.

storleken på en fladdermus beror på arten. Mindre fladdermöss har en vingspets på några inches och en kropp storleken på en mänsklig tumme, såsom den vanliga lilla bruna fladdermusen. Greater mastiff bat, den största i Nordamerika, har en vingspets upp till 2 Fötter.

en kvinnlig fladdermus kommer att ha en valp per år. I Nordamerika odlar de nära slutet av sommaren och början av hösten och föder på försommaren. De kan leva i flera år i naturen, med små bruna fladdermöss som ofta når över 30 år i ålder.

under vintern kommer fladdermöss antingen att migrera eller vila när maten blir knapp. Detta sker främst med fladdermöss som lever i svalare klimat. De i södra stater, som Georgien och Florida, kan vara aktiva året runt på grund av det varma vädret. För dem som migrerar kommer de vanligtvis att återvända till samma roost när de kommer tillbaka till området.

fladdermöss har ett olyckligt och oförtjänt rykte. De är förknippade med vampyrer, skrämmande Halloween tar, mörka grottor och dödlig sjukdom. På senare tid har fladdermöss demoniserats för sin roll i COVID-19 och har historiskt fått skulden för rabies och andra dödliga sjukdomar.

fladdermöss är dock bra. Vi vill ha fler fladdermöss i världen. För de allra flesta människor är fladdermöss helt ofarliga. Fladdermöss matar på insekter, inklusive myggor. De biter sällan människor om de inte provoceras, och medan det finns vampyrfladdermöss i Sydamerika som matar på blod, föredrar de flesta buggar, frukter och andra livsmedel. Även vampyrfladdermöss föredrar boskap framför människor.

de flesta fladdermöss i Nordamerika är insektsätare och konsumerar insekter som sin primära matkälla. En genomsnittlig fladdermus kommer att äta mer än 3000 myggor på en enda natt, till exempel, vilket gör dessa djur viktiga för att kontrollera skadliga insektspopulationer. Andra fladdermusarter äter frukt eller nektar och gynnar miljön genom att pollinera blommor och sprida frön.

tyvärr har deras rykte lett till massutrotning av fladdermöss, och deras antal har minskat. Nybyggnation och skiftande populationer har också kostat fladdermöss sina naturliga livsmiljöer och minskat deras matkällor. Som ett resultat har antalet fladdermöss över flera arter minskat, vilket gör detta djur sårbart.

Federal lag i USA skyddar dessa hotade arter och förhindrar att de skadas eller dödas:

 • Florida Bonneted Bat
 • grå Bat
 • Ozark Storörad Bat
 • Indiana Bat
 • Norra långörad Bat
 • Virginia Storörad Bat

andra arter kan skyddas också på statsnivå i ett försök att återställa fladdermuspopulationer. Dessa lokala lagar kan avgöra hur fladdermöss måste hanteras om de angriper ett hem. Andra vanliga fladdermöss i USA inkluderar Hoary Bat, Lesser Long Nosed Bat, Little Brown Bat, Mexican Free Tailed Bat, Pallid Bat, California Leaf Nosed Bat, Red Bat, Spotted Bat, Big Brown Bat och många andra.

det finns över 60 arter av fladdermus som finns i hela USA. Medan beteenden mellan arten skiljer sig, kan nästan alla fladdermöss teoretiskt orsaka problem på din egendom.

fladdermöss som Skadedjursarter

fladdermöss är oerhört fördelaktiga för miljön och i naturen är de nästan helt ofarliga för människor. Men i eller nära ditt hem kan fladdermöss fortfarande vara farliga.
faran är inte från en bit-även om det finns risk för bett om du målmedvetet eller av misstag kommer för nära en. Snarare, fladdermöss – särskilt när infestationer växer-skapar droppings, kallad” guano”, som är fyllda med bakterier och sura till din egendom. Bat guano orsakar en fruktansvärd lukt, växer mögel och kan vara oerhört skadligt.

hem erbjuder också mycket säkerhet för fladdermöss. Exteriör singel sidospår ger användbar nattetid skydd. Vindar och lador erbjuder utmärkt säkerhet. Fladdermöss kommer att hitta något utrymme de kan leva utan risk för rovdjur och sova bekvämt under dagen, och ofta finns dessa platser runt mänskliga bostäder.

fladdermöss kolonier som lämnas ostörda, ibland i flera år, kan växa till att innehålla hundratals fladdermöss. Även mindre kolonier medför risker. Och medan bett är sällsynta, kommer alla vilda djur att bita om de känner sig hotade. Fladdermöss är vektorer av sjukdom. Deras kroppar kan vara värd för virus som är ofarliga för fladdermusen men farliga för människor, så bett anses vara allvarliga medicinska problem. Fladdermöss är värdar för:

 • rabies – fladdermöss utgör majoriteten av djur till mänskliga rabiesöverföringar med cirka 5% av fladdermössen i hela USA som bär viruset. De kan sprida det genom en bit eller repa. Medan ovanligt beteende, såsom dagtidsaktivitet eller oförmåga att flyga kan vara ett tecken på rabies, är den enda bekräftelsen genom laboratorietestning så att alla djur inte bör kontaktas. Rabies är inte dödligt så länge det behandlas omedelbart, men är nästan alltid dödligt om det ignoreras.
 • histoplasmos – Detta är en lungsjukdom som orsakas av inandning av en svamp i fladdermus. Det finns främst i östra och mellersta Atlanten, och symtomen ökar i samband med exponeringen för skadliga sporer. Symtomen inkluderar feber, hudskador, bröst-och ledvärk och kan leda till långvariga andningsproblem, särskilt hos dem med försvagat immunsystem.
 • leptospirose – Detta är en bakteriesjukdom som finns i bat-urin. Att komma i kontakt med bakterierna, särskilt om det rör vid ett öppet sår, kan orsaka feber, kräkningar, lever-och njurskador och kan vara dödlig.

fladdermöss är också värdar för många zoonotiska virus som historiskt har spridit sig till människor, även om risken för fladdermus för mänsklig överföring är extremt låg. Fladdermöss kan också repa om de känner sig hotade, och medan deras repor kanske inte bär virus, kan de ha bakterier som salmonella och de kan vara smärtsamma och riskera infektion.

fladdermöss är vanligtvis inte aggressiva. Men de kan vara aggressiva under borttagning. De allra flesta bett och repor uppstår när någon försöker hantera en fladdermus, antingen för att den hittades skadad på marken eller de försökte bli av med fladdermöss utan erfarenhet. Extrem försiktighet och specialutrustning måste användas vid rengöring efter ett angrepp.
av dessa skäl är det viktigt att bli av med fladdermöss så snart som möjligt, och ofta är det bra att kontakta ett professionellt företag för borttagning av fladdermöss.

vet när du ska bli av med fladdermöss med dessa tecken

vissa fladdermusangrepp är tydligt uppenbara, eftersom du kan se fladdermöss på din egendom. Men andra kan vara svåra att märka. Eftersom dessa djur är mest aktiva på natten och lever i dolda vinklar, kan du känna till tecken på ett angrepp hjälpa dig att identifiera ett tidigt. Några av tecknen på fladdermöss inkluderar:

 • fladdermöss kommer och går runt skymningen.
 • en uppbyggnad av guano (droppings) på väggar, fönsterbrädor och ledningar.
 • prasslande eller kvittrande ljud.
 • svarta fläckar runt hål där fladdermöss kommer in.
 • lukt från guano.

en enda fladdermus som flyger runt ditt hem är inte alltid ett tecken på ett angrepp. Många fladdermöss kommer helt enkelt att äta insekter som de hittar i din trädgård innan de återvänder till sina roosts i närheten. Frekventa fladdermöss eller andra tecken på fladdermöss kräver dock mer utredning.

är fladdermöss svåra att bli av med?

fladdermöss är inte ett lätt djur att ta bort. De kan inte snabbt fångas och transporteras utanför, och det finns inte heller några snabbverkande behandlingar som tvingar dem ut. Utrotning eller dödande fladdermöss är sällan ett acceptabelt alternativ. I många fall är det till och med olagligt.
den första utmaningen att hantera fladdermöss är att veta att de är närvarande. Subtila tecken missas ofta, vilket gör att fladdermuskolonin kan fortsätta växa och göra det svårare att ta bort när den äntligen upptäcks.

under borttagningsprocessen inkluderar några av de vanligaste utmaningarna:

 • fladdermöss kommer tillbaka till samma häckplats år efter år så länge de har ett sätt att komma in.
 • fladdermöss kommer ofta att leva i små utrymmen, som inuti väggar eller vindar, som är svåra att komma åt.
 • små arter kan pressa genom hål bara en tum bred, vilket gör det svårt att hitta hur fladdermusen kom in.
 • varje fladdermus, inklusive barnen, måste tas bort innan hålen förseglas.
 • som en hotad art bestämmer lagstiftningen när och hur fladdermöss kan tas bort i många stater.

att bli av med fladdermöss kräver tålamod, noggrann inspektion och en dedikerad ansträngning. Erfarenhet och kunskap om bat beteende kan också hjälpa. Bat uteslutning kommer att kräva arbete som kan sträcka sig från att installera mesh till mer komplexa hem reparationer, och vissa delar av processen kan kräva hantlangare färdigheter.

det finns många guider och tips online som berättar hur du kan bli av med fladdermöss själv, men det är viktigt att slutföra jobbet noggrant och noggrant. Om du inte utesluter ett område i ditt hem riskerar fladdermöss snart att återvända, medan ineffektiva metoder kan skada dig eller fladdermössen.

hängande flygande räv (Pteropus vampyrus)

hur lång tid tar det att bli av med fladdermöss?

processen för att ta bort fladdermöss kan ta flera dagar eller potentiellt till och med månader. Detta beror på att fladdermöss inte fångas. Istället får de lämna på egen hand och hindras från att komma tillbaka till boet.

vuxna fladdermöss lämnar nattligt, eller nära nattligt, för att flyga ut och leta efter mat. Under säsonger som fladdermöss är aktiva och spädbarn inte är närvarande kan effektiv uteslutning av fladdermöss lyckas om några dagar. Detta ger varje fladdermus tid att lämna huset innan du eller en djurlivskontrollspecialist avslutar uteslutning genom att reparera hålen som fladdermössen kom igenom.
under kallare månader kommer hibernating fladdermöss sällan att lämna sin roost. Detta gör dem mindre benägna att upptäckas på grund av minskad aktivitet, och det gör dem också nästan omöjliga att ta bort om de hittas.

den andra faktorn som påverkar när fladdermöss kan tas bort är lagstiftning. I vissa stater är uteslutning inte tillåtet under månader där fladdermöss föder upp eller valpar är närvarande eftersom det äventyrar befolkningen. Uteslutning under uppfödningssäsongen kan avbryta parning, vilket minskar risken för framgångsrika födelser. På samma sätt kan uteslutning inte utföras när spädbarn är närvarande eftersom de inte kommer att lämna boet, och att förhindra att deras mödrar återvänder kommer att få dem att dö.

på grund av dessa perioder när fladdermuspopulationer är sårbara och därför skyddade är det inte ovanligt att behöva vänta flera månader efter att ha upptäckt ett angrepp för att ta bort det. Tiderna när uteslutning inte är tillåten varierar mellan stater och klimat, men är i allmänhet på försommaren, sensommaren, hösten och vintern.

Hur bli av med fladdermöss snabbt

när du upptäcker att fladdermöss lever på din egendom eller i ditt hem, vill du få ut dem så snabbt som möjligt. Detta är för din säkerhet samt att begränsa eventuella omfattande skador som de kan orsaka genom häckning.

mänskligt att ta bort fladdermöss kräver att man väntar på att fladdermössen ska lämna. Processen kan helt enkelt inte påskyndas. Att se till att processen görs ordentligt är dock en viktig del för att bestämma hur lång tid det tar. Både DIY bat uteslutning och professionell bat uteslutning är, av nödvändighet, inte snabb när det görs noggrant.

det finns några tekniker som kan hjälpa till att uppmuntra fladdermöss att lämna under processen. Inte alla har visat framgång eller används av proffs, men du kan integrera dem i din DIY bat-kontrollplan om fladdermöss är resistenta mot att lämna. Dessa metoder består av att göra din gård mindre beboelig för fladdermöss eller fresta dem bort från ditt hem.

att ta bort fladdermöss är en balans mellan behovet av att snabbt ta bort boet och behovet av att hålla fladdermöss säkra. Det kan vara en utmanande process att hantera, och det mest ändamålsenliga sättet är att involvera en professionell. De eliminerar behovet av försök och fel som ofta krävs första gången någon tar bort fladdermöss.

du kan behöva ta lite tid att hitta ett bat-borttagningsföretag som är pålitligt och humant. Men när du gör det kan de inspektera ditt hem och komma igång med rätt steg för att få fladdermöss ut snabbt.

kan jag bli av med fladdermöss på egen hand?

huruvida du kan ta bort fladdermöss på egen hand beror på flera faktorer. Det finns risk, så din komfort med dessa risker och förmåga att ta itu med dem på ett säkert sätt är viktigt. Du måste också kunna installera barriärerna eller slutföra reparationerna som håller fladdermöss ute.

liksom många DIY-projekt har bat-borttagning potential att vara billigare än professionella tjänster. Det finns fortfarande kostnader att tänka på eftersom du kanske behöver material, verktyg och tid, men det är ett tillvägagångssätt som vissa människor föredrar när man tar itu med vilda djur.
majoriteten av fladdermusangrepp kommer att vara kolonier som innehåller allt från ett par fladdermöss till hundratals, med större som behöver mycket mer ansträngning för att ta bort. När det gäller en fladdermuskoloni i ditt hem är det här stegen för att ta bort fladdermöss själv:

 • inspektera-Du måste först hitta var fladdermöss gömmer sig. Börja med att undersöka var fladdermöss går in genom att undersöka deras flygning under kvällen och leta efter tecken på fladdermöss. Det kan finnas flera platser. Detta bör ge dig en allmän uppfattning om vilken del av ditt hus de sover i, även om du bör söka den misstänkta platsen och närliggande platser med en ficklampa för att upptäcka om de har arbetat sig till ett annat område. Denna inspektion kan också hjälpa dig att identifiera vilka arter av fladdermus som bor där om någon artspecifik lagstiftning gäller.
 • kontrollera lokala lagar och riktlinjer – län eller statliga djurlivskontor kan vanligtvis hjälpa dig att bekräfta att det är både säkert och möjligt att ta bort fladdermöss vid den aktuella tiden. Att försöka göra det under parning, viloläge eller avelssäsonger kommer att hindra dina ansträngningar att ta bort fladdermöss. Du vill vara säker på att alla fladdermöss närvarande regelbundet aktiva vuxna baserat på lokala bat livscykel kalendrar.
 • Seal Entry Points – om du kan ta bort fladdermöss vid denna tid på året och vet hur de kommer in, måste du nu förhindra att de kommer tillbaka in. Detta är en intensiv del av processen och kan innebära användning av enkelriktade dörrar och byggmaterial som tätar brott fladdermöss pressa igenom. Försiktighet bör vidtas innan någon permanent tätning för att undvika att fånga fladdermöss inuti.
 • ren – Ta bort fladdermöss är inte tillräckligt för att eliminera de faror som är förknippade med dem. Du kommer att behöva kartlägga den plats där kolonin bodde för eventuella överblivna spillning som kan sprida bakterier. Detta steg kräver säkerhetsåtgärder för att undvika spridning av föroreningar. Ge det en grundlig rengöring, eftersom det tar minimal kvarvarande spillning att fortsätta att sprida bakterier.

varje steg för att bli av med fladdermöss måste hanteras noggrant. Genom att missa ett steg eller inte slutföra ett steg, du chans gör det möjligt fladdermöss att komma tillbaka in eller lämnar din familj mottagliga för framtida hälsoproblem. Ett misslyckat slagträ uteslutning kommer ofta kräver ringa en professionell i slutändan, och kostar dig extra pengar i borttagning och reparationer.
Obs: även om det är sällsynt har enskilda fladdermöss varit kända för att oavsiktligt flyga inuti hem och fastna. I dessa situationer, öppna dörrar och fönster och – på avstånd – försök att skrämma fladdermöss bort. Om du inte hittar fladdermusen, ring en professionell. Rädda, fångade fladdermöss är farligare och bör inte kontaktas utan erfarenhet.

hur man kan bli av med fladdermöss säkert och naturligt

att ta bort fladdermöss är en kemikaliefri process, så det finns ingen risk för att barn eller husdjur kan konsumera ett giftigt ämne som en del av borttagningen. Det enda undantaget skulle vara om du använder repellenter, antingen kommersiella eller hemmetoder, som kan vara farliga. För det mesta är repellenter dåligt rekommenderade.

uteslutning är den mest rekommenderade och pålitligt effektiva metoden för att bli av med fladdermöss. Uteslutning är processen att hjälpa fladdermöss att komma ut, men sedan blockera alla ingångspunkter så att de inte kan komma in. Typen av borttagningsmetod beror på plats och ingångspunkter. Förutom envägsutgångsdörrar kan du när som helst använda:

 • Mesh skärmar
 • expanderande skum
 • Träpaneler

uteslutning är inte heller det enda sättet som vissa människor tar för att ta bort fladdermöss. Andra strategier som vissa människor försöker inkluderar:

 • Bygg ett Bat House – ett bat house är i huvudsak en trälåda som ger en skyddad plats för fladdermöss att bo under dagen. De är monterade på en stolpe, byggnad eller träd. Du kan bygga din egen bat hus med online planer eller köpa en. Det är viktigt att notera att medan fladdermushus erbjuder ett miljövänligt alternativ för fladdermöss och kan locka dem, kommer de inte att lyckas dra fladdermöss bort om de redan är i ditt hem. Vad de kommer att göra är dock att hålla fladdermöss nära din egendom säkert, så du hjälper fortfarande fladdermöss att överleva men ge dem en ny, säkrare plats att bo borta från de tillgängliga delarna av ditt hem.
 • Ultraljudsavstötningsmedel – dessa kommersiellt tillgängliga enheter avger ett vanligt ljud som förmodligen avskräcker många typer av vilda djur, inklusive fladdermöss. De placeras runt din egendom där djur vanligtvis är aktiva eller i ditt hem där fladdermöss häckar.
 • naturliga repellenter – flera repellenter, såsom doftkuddar, sprayer och andra, finns tillgängliga online och i hårdvaruaffärer. Dessa kan tillämpas med tillverkarens instruktioner och kan visa sig vara effektiva för att hålla fladdermöss borta eller uppmuntra inhemska fladdermöss att lämna. Även om många är gjorda med naturliga ingredienser, kan de fortfarande vara giftiga för människor och husdjur så använd dem med försiktighet.
 • installera lampor – ett blinkande ljus i din eldstad eller vind kan i vissa fall användas för att få fladdermöss att överge sitt bo där. Lampor används bäst med andra bat-kontrollmetoder för att förhindra att kolonin återvänder när lamporna stängs av.
 • höj temperaturen – många fladdermusarter föredrar en temperatur runt 70 till 90 grader. Genom att placera värmare i området där fladdermöss häckar kan du kanske höja temperaturen till 100 grader eller mer, vilket gör utrymmet obeboeligt. Temperaturen måste hållas vid denna värme i flera dagar för att vara effektiv. Se till att du inte skadar några tillhörigheter med värme och håll värmare borta från brandfarliga material.

eftersom fladdermöss håller sig till samma häckningsområde så mycket de kan, är dessa ofta mer användbara som förebyggande åtgärder. De kan också användas förutom uteslutning för att uppmuntra fladdermöss att lämna.

en annan metod för att både förebygga och ta bort fladdermöss är limfällor. Dessa placeras på vindar och andra områden fladdermöss är vanliga och använder ett starkt lim för att hålla fladdermusen när den flyger för nära. Dessa är avskräckta. Inte bara är de omänskliga genom att orsaka en långsam död för fladdermöss när de svälter – de riskerar alla djur, inklusive dina husdjur, om de borstar mot det, och döda djur kan också sprida lukt och sjukdom.

avskräckande medel och repellenter för att bli av med fladdermöss

vissa resurser på bat-kontroll ger också billiga hemmetoder för att avvisa fladdermöss med material som du redan har runt ditt hus. Dessa inkluderar:

 • eterisk olja Spray-Mint, eukalyptus, kanel, kryddnejlika, och pepparmynta eteriska oljor är alla tippad som sätt att stöta bort fladdermöss med sin starka lukt. Andra säger att blanda 2 koppar varmt vatten med några droppar eterisk olja och en halv kopp socker. Tillsätt blandningen i en sprayflaska och spraya över områden där fladdermöss är aktiva. Du bör applicera tillräckligt för att dämpa området, men inte mätta det. Detta kommer att blekna efter några dagar och måste appliceras på nytt.
 • malbollar – malbollar innehåller den kemiska naftalen, vilket är obehagligt för fladdermöss eftersom det orsakar illamående, yrsel och kräkningar, men är inte dödligt om det inte är i stora mängder. Placera malbollar i utrymmen fladdermöss kan gömma sig. Även om naftalen är registrerad för inomhusbruk är den giftig för husdjur och för barn, om de tas in, så håll den väl utom räckhåll.
 • häng en spegel eller folie – en spegel eller en bit folie fångar ljuset och blåser i vinden för att larma fladdermöss. Du kan också använda en spegel på vinden eller häckplatsen för att lysa ett ljus på fladdermössen under dagen, vilket gör det obehagligt att bo där. Dessa är några av de svagare teknikerna för naturlig bat-kontroll och bör användas tillsammans med andra metoder.

de vetenskapliga bevisen för dessa metoder är begränsade, och mycket av stödet för dem är anekdotiskt. Liksom andra naturliga tekniker som inte är beroende av uteslutning, används de bäst i kombination med ytterligare avlägsnande och förebyggande åtgärder. De misslyckas med att ta itu med de större underliggande problemen med fladdermöss, vilket gör dem till en ineffektiv långsiktig lösning.

Hur bli av med fladdermöss hemma

processen med att ta bort fladdermöss innebär att bli av med fladdermöss och städa upp efter dem. Alternativt kan bat proofing utföras i förväg genom att försegla områden där fladdermöss kan komma in.

oavsett om du förhindrar fladdermöss eller blir av med de som redan finns, finns det olika strategier beroende på platsen fladdermöss mål. Du kommer att vilja undvika direkt interaktion med några fladdermöss under hela denna process eftersom det sätter både dig och djuren i fara.

Hur bli av med en fladdermöss inomhus

för att ta bort fladdermöss hemma framgångsrikt måste du följa samma procedur som professionell djurlivskontroll använder. Uteslutning begränsar fysiskt fladdermössens förmåga att komma in men måste ta hänsyn till de fladdermöss som redan finns. Du bör förbereda dig för att detta ska ta flera dagar och lite arbete, vilket varierar beroende på hur stor din egendom och angreppet är.

när du har verifierat att det är lagligt att utesluta fladdermöss vid den aktuella tiden är det här stegen att följa:

 • hitta fladdermössen-fladdermöss gör inte egna ingångar eller gräver ut hålor. Istället drar de nytta av de som redan finns. Dessa ingångar kan mäta mindre än en halv tum bred eftersom mindre fladdermöss kan passa genom små luckor. Om en ingångspunkt inte är uppenbar, kontrollera skärmar, bakom fönsterluckor, runt soffits, runt rör och ledningar, ventiler och skorstenar. Leta reda på var de gömmer sig inuti, antingen genom att hitta fladdermössen under dagtid eller samlingar av droppings.
 • installera Envägsutgångar – Uteslutningsenheter för enkelriktad rörelse finns i butiker och är utformade speciellt för fladdermöss. Dessa passar över alla hål som fladdermöss använder för att komma in och ut och är utrustade med ett rör som fladdermöss kan flyga igenom för att avsluta, men inte tillbaka in igen. Du bör installera en på utsidan av ditt hem för att omfatta klyftan.
 • vänta på att fladdermöss lämnar-fladdermöss lämnar varje natt, så det kan ta en natt till några dagar. Du bör inspektera ditt hem en gång till, särskilt de platser där du tidigare hittade fladdermöss som gömmer sig under dagtid. Först när du är säker på att inga fladdermöss finns kvar i huset är du redo för nästa steg. Att sakna en fladdermus kommer sannolikt att leda till en död fladdermus i ditt hem som kommer att orsaka lukt och locka skadedjur när det sönderfaller.
 • stäng alla ingångspunkter – när fladdermöss är borta, stäng permanent de platser de kom in. Den exakta metoden beror på hålet och kan innebära tätning, plastering, nät, nya skärmar eller fönster, ny sidospår, nya bältros och andra byggmaterial. Detta kommer att hålla fladdermöss från att komma in senare. Om du inte kan utföra underhållsstegen är det möjligt att lita på en entreprenör för att fixa de öppningar du har märkt.

försegla ditt hem kommer att tvinga fladdermössen att gå någon annanstans för att hitta skydd under dagtid. Det hindrar också andra vilda djur från att komma in genom samma luckor som fladdermössen, vilket förhindrar framtida angrepp av ekorrar, gnagare, tvättbjörnar och fåglar.

Hur bli av med fladdermöss Utomhus

fladdermöss i din trädgård kan anses vara till hjälp eftersom de minskar populationer av myggor och andra insekter. Det finns ingen anledning att panik om fladdermöss bara flyger genom skymningen eller över natten om du inte ser dem i ett högriskområde på din egendom.

det är möjligt att fladdermöss kan börja kapslas i skyddade områden utomhus där deras spillning kan samlas och deras närvaro kan vara häpnadsväckande. Dessa områden inkluderar verandor, soffits och träd för nära ditt hem. De finns också i sidospår.

eftersom utomhusutrymmen är svåra att skapa en omkrets runt, bygger utomhusbat-kontroll mer på avskräckande medel. Du kan:

 • täck fruktträd – om frukt fladdermöss finns i ditt område, placera nät över alla fruktträd på din egendom kommer att begränsa deras tillgång till mat. Detta gör dem mer benägna att gå någon annanstans för att söka näring.
 • Håll lampor på – fladdermöss ogillar starkt ljus. Ljus under natten på en veranda eller omgivande ditt hem kan vara avskräckande för fladdermöss. Om du har utrymmen som förblir svaga under dagtid, placerar du ett ljus där och lämnar det kontinuerligt gör det obehagligt för fladdermusen att vila där.
 • installera buller eller visuella avskräckande – stillhet och tyst är idealiska för fladdermöss. Att placera bullermakare eller flytta visuella element i din trädgård, oavsett om du köper eller gör det själv, kan göra delar av din trädgård mindre frestande för fladdermöss.
 • Stäng insidan av sidospår – om fladdermöss lever under bältros, placera ett skum eller fyllmedel under singeln medan fladdermusen är ute för att förhindra att den kommer tillbaka.

om du fortfarande vill ha fladdermöss runt din egendom för att hjälpa till med skadedjur, ger ett fladdermushus dem en plats att vila som är ett säkert avstånd från ditt hus.

Hur bli av Bat Guano

det finns fortfarande arbete som måste göras efter fladdermöss är borta som hälsorisker kvarstår. Detta gäller både inomhus-och utomhusutrymmen där guano har byggts upp och kan leda till andningsproblem, men rengöringen blir farligare i ett slutet utrymme.
i allmänhet lämnas detta bättre till en professionell som kommer att ha biohazard-utrustning, även om en liten mängd guano kan rengöras med DIY-metoder. Du måste vara försiktig för att undvika att släppa ut partiklar i luften. Använd inte en kvast eller hushållsvakuum för att sopa upp fladdermusavfall.

för att städa upp ett litet område:

 • använd handskar-använd gummihandskar under hela saneringsprocessen. Latexhandskar fungerar inte för detta ändamål.
 • dämpa spillningen – använd lågtrycksvatten, dämpade spillningen. En sprayflaska fungerar bra för detta. Fukten hjälper till att väga ner dammet för att hålla det ur luften.
 • Rengör med tvål – applicera tvålvatten med en trasa eller mopp för att ta bort allt avfall. Om mängden är stor, samla droppningarna i förseglingsbara plastpåsar som ska kasseras.
 • desinficera området – använd en lösning av 1 del blekmedel och 9 delar vatten för att desinficera området. Torka lösningen över ytan och låt den sitta i 10 minuter innan du tar bort den med en ren trasa.
 • kassera rengöringsmaterial – släng om möjligt trasor och Moppar som används vid rengöring. Om de måste hållas, tvätta med varmt vatten och tvål och desinficera med blekmedelslösningen. De kan sedan torkas och återanvändas.

stora ansamlingar av bat guano kräver särskild skyddsutrustning (PPE). Det finns också en chans att sprida skadliga partiklar i hela ditt hem om det görs felaktigt. Rengöring efter en betydande eller långvarig angrepp bör utföras av en erfaren professionell.

hur man förhindrar fladdermöss

med fladdermöss som bor över hela världen kan alla hem eller byggnader möta en fladdermöss vid någon tidpunkt. Det finns flera sätt att göra det mindre troligt att fladdermöss väljer ditt hem att bo på, till exempel:

 • stänga av hål – en fladdermus kan komma in i ditt hem genom ett hål” Stor”. Om fladdermöss är starkt närvarande i ditt område, gör det omöjligt för en fladdermus att komma in att ta bort hål runt ditt hem. Några av dessa kan utvecklas över tid, som sprickor i väggar eller tårar i skärmar. Andra, som skorstenar, torktumlare, luckor i soffits och felaktigt monterade rör, kan redan existera. En grundlig inspektion av ditt hem kan avslöja en mängd hål där vilda djur kan komma in.
 • hantera skadedjur – de flesta nordamerikanska fladdermöss konsumerar insekter, särskilt myggor, så att hålla skadedjurspopulationer nere i din trädgård kommer att ge mindre mat till fladdermöss. Säsongs skadedjursbekämpning och myggkontroll hanterar fladdermöss matkällor. En professionell skadedjursbekämpning företag kan hjälpa, eller du kan försöka DIY skadedjursbekämpning samt. Effektiv skadedjursbekämpning ger dig också skydd mot obehagliga insekter.
 • att hålla ljuset på-som tidigare nämnts föredrar fladdermöss områden med mindre ljus, så ju ljusare ditt hem är desto mindre sannolikt är det att de bor där.

hantera skadedjur och regelbundet övervaka ditt hem för alla medel som en fladdermus kan komma in är pågående uppgifter, vanligtvis behöver uppmärksamhet årligen på ett minimum. Den minskade risken för att en fladdermuskoloni tar upp bostad och de efterföljande kostnadsbesparingarna genom att begränsa behovet av borttagning och reparation är vanligtvis värda denna ansträngning.

Hur bli av fladdermöss permanent

Bat uteslutning, och restaurering som är nödvändig efteråt, är en intensiv process. Det är inte ovanligt att människor försöker sig själva, spenderar betydande tid, pengar och ansträngning, bara för att upptäcka fladdermöss har inte tagits bort. Andra gånger lämnar de för säsongen bara för att återvända igen på våren.

om du har försökt bat uteslutning eller om du helt enkelt föredrar en professionell lösning från början för säkerhet, bat borttagning av utbildade och erfarna djurliv kontroll experter är en optimal lösning. Beroende på vilket företag du arbetar med kan en djurspecialist ta bort fladdermöss, sanera området de bebodde och hindra dem från att komma tillbaka.

när du väljer en djurlivskontrollspecialist för ditt fladdermusproblem hjälper det att välja ett humant företag som har arbetat mycket med fladdermöss och vilda djur, med alla verktyg som behövs för att slutföra jobbet och alla tjänster som behövs för att effektivt försegla en fastighet. Effektiv bat-kontroll kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer och omfattande arbete, och vissa skadedjursbekämpningsföretag – inklusive de som erbjuder bat – borttagning-kanske inte utför alla tjänster du behöver.

hur Djurlivsspecialister blir av med fladdermöss

svaret på de flesta skadedjur – insekter, spindlar och gnagare, till exempel – är att ringa en exterminator som kommer att döda djuren för att få dem ut ur ditt hus. Detta är inte fallet för fladdermöss. Licensierad professionell skadedjursbekämpning kommer endast att erbjuda bat uteslutning och borttagning, inte bat utrotning.

professionell bat-kontroll använder en inspektion som det första steget. Detta inträffar vanligtvis vid skymningen när fladdermöss vaknar och lämnar hemmet. Den visuella undersökningen identifierar alla platser fladdermössen går in och Ut.

så länge det inte finns några regler för avlägsnande av den angripna arten under nuvarande tid, kommer specialisten att påbörja uteslutningsprocessen. Detta kan ta flera dagar medan varje fladdermus på fastigheten är tillåtet att lämna. När fladdermöss är borta, hindrar de sista stegen av uteslutning dem från att komma tillbaka.

en närbild av den lilla fladdermusen i mänsklig hand.

hur yrkesverksamma bli av fladdermöss

även kallad bat minskning, de flesta yrkesverksamma använder enkelriktad dörr taktik runt ingångar. Fladdermöss lämnar för att söka mat, men kan inte återvända när de återvänder. Detta är ofarligt för fladdermössen som helt enkelt flyttar till en annan plats för att vila.

djurlivsspecialisten installerar enkelriktade dörrar, vanligtvis i form av uteslutningsnät efter inspektionen bekräftar fladdermöss är närvarande. Varje fladdermus ges sedan tid att lämna fastigheten. Wildlife control professional kommer att återvända för att övervaka fladdermössen, se till att alla är borta.
vid denna tidpunkt kan hålen stängas permanent. Detta kan göras med hjälp av material som:

 • nät
 • metallnät
 • skorsten Caps
 • Vent täcker
 • skum tätningsmedel
 • nya tak bältros

uteslutning fungerar med fladdermöss i vindar, väggar, källare och skorstenar, samt utomhus strukturer som lador eller skjul. Det är den metod som används med alla storlekar angrepp från en enda fladdermus till en stor koloni, även om den större kolonin kommer att kräva mer tid och kostnad. Många stora kolonier har flera ingångspunkter, och att ta itu med var och en gör uteslutningen mer avancerad.

hur proffs blir av med Bat Guano

professionell bat cleanup använder specialutrustning för att skydda både de som utför saneringen och de i hemmet från att andas in skadligt damm. Detta görs genom:

 • personligt skydd-andningsskyddsmasker utformade för att hålla ut partiklar och kläder och beläggningar för engångsbruk hindrar tekniker från att komma i direkt kontakt med spillning. Även om denna utrustning är tillgänglig kommersiellt använder professionell sanering utrustning och utbildning teknikerna redan är bekanta med för en effektivare rengöring.
 • inneslutning – störning av spillningen genom att flytta i det intilliggande området och samla dem för bortskaffande kommer oundvikligen att släppa ut några partiklar i luften. För att förhindra att dessa sprids i hela huset, kommer yrkesverksamma att vidta åtgärder för att stänga av det drabbade området för att begränsa luftöverföringen.
 • dammkontroll – ytterligare metoder minskar mängden damm som kommer in i luften. Misters, speciella filtervakuum och andra verktyg fuktar fladdermusavfall och samlar dem utan att släppa dem.

när kontrollåtgärder är på plats som förhindrar att organiskt material sprids, behandlar professionell sanering all förorenad isolering. Många angrepp på vindar eller väggar resulterar i isolering som inte kan återvinnas om inte kolonin var liten. I dessa fall dras isoleringen ut, kasseras säkert och byts ut.
spillning på hårda ytor avlägsnas och det underliggande området saneras med en lösning som dödar kvarvarande organismer. Allt avfall från ett rengöringsjobb bortskaffas enligt miljöstandarder.

att ta bort fladdermöss och sanera efter ett angrepp är en process som tar flera dagar och kan verka långsam när du väntar på att få ditt hem fritt från skadedjur igen. Ändå är professionell fladdermus kontroll fortfarande ett av de säkraste sätten att eliminera fladdermöss och de faror de presenterar.

kontakta en professionell för att bli av med fladdermöss

eftersom ett professionellt djurlivskontrollföretag eller bat-borttagningsföretag är bekant med bat-beteenden, de verktyg som behövs för att hålla dem ute och deras miljöpåverkan kan de snabbt identifiera ett problem och vidta nödvändiga åtgärder för att lösa det.

med förekomsten av fladdermöss över hela världen, både på landsbygden och i städerna, finns det sannolikt flera professionella alternativ för borttagning av fladdermöss i ditt område. Ett företag kan bekräfta att fladdermöss är det djur du har att göra med i ditt hem, bedöma angreppets storlek och rekommendera rätt tekniker för att ta bort det.

Nextgen Pest Solutions erbjuder professionell djurlivskontroll till kunder i både Florida och Georgien, med hjälp av humana metoder och de mest avancerade teknikerna för att mildra utmaningar med fladdermöss. Vi kan ta bort fladdermöss och hålla dem från att komma tillbaka, eller hjälpa dig genom processen om du har hanterat en del av det själv.

ring oss på 866-827-7231 när du behöver ta bort fladdermöss från din FL eller GA egendom. Vi kan komma igång med en inspektion, diskutera dina bat kontrollfrågor, och ge mer information om de bästa sätten att kontrollera bat populationer.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.