jak związać firmę sprzątającą

prowadzenie firmy sprzątającej wiąże się z dbaniem o niezliczone zadania – i odpowiadaniem za równie duże ryzyko, takie jak kradzież pracowników i wszystkie negatywne konsekwencje, które może przynieść.

poręczenia dla firm sprzątających nie są obowiązkowe. Jednak często są one preferowanym sposobem rozwiązania problemów wynikających z potencjalnej kradzieży mienia Twoich klientów popełnionej przez twoich pracowników.

obligacje dozorców to rodzaj obligacji usług biznesowych (obligacje fidelity), które chronią klientów przed stratami spowodowanymi kradzieżą mienia i pieniędzy przez pracowników. Nie chronią Twojej firmy, ale zamiast tego projektują pozytywny wizerunek Twojej firmy jako godnej zaufania. Klienci usług sprzątania często wolą wynająć usługę sprzątania lub pokojówkę z klejeniem na miejscu.

oto dlaczego warto uzyskać obligacje do usług sprzątania, ile będziesz musiał zapłacić i jak przejść do tego procesu.

po co poręczyć obligacje dla firm sprzątających?

obligacje usług biznesowych są powszechnym wyborem przy rozwiązywaniu problemów związanych z majątkiem i finansami klientów, do których mają dostęp pracownicy firm świadczących usługi. Wiele różnych firm uzyskuje takie obligacje, w tym między innymi usługi sprzątania, naprawy, zabezpieczenia i przeprowadzki.

w przypadku firm sprzątających Wiązanie nie jest obowiązkowe w przypadku licencji lokalnych lub państwowych. Jednak stopniowo staje się normą, zarówno jako klienci prywatni, jak i biznesowi poszukujący gosposi, pokojówek i usług sprzątania Z gwarancją na miejscu. Bycie przywiązanym jest silnym znakiem dla Twoich klientów, że korzystanie z Twoich usług jest bezpieczne, ponieważ będą one chronione w przypadku, gdy Twoi pracownicy popełnią kradzież w miejscu pracy. Daje im to spokój ducha i z pewnością jest atutem, z którym możesz reklamować swoją firmę.

Gwarancja działa jako instrument bezpieczeństwa w interesie klienta. Jeśli ponieśli straty z powodu nielegalnych działań Twoich pracowników, mogą złożyć roszczenie o obligację i domagać się uczciwego odszkodowania. Obligacje dozorowe nie chronią jednak przed szkodami wyrządzonymi przez twoich pracowników, które są objęte polisami ubezpieczeniowymi.

koszty wiązania

ile będziesz musiał zapłacić za obligacje do usług sprzątania zależy od wielu czynników. Obejmują one następujące:

  • liczba pracowników, którzy pracują w Twojej firmie
  • kwota obligacji, którą chcesz uzyskać (tj. 10 000 USD, 20 000 USD lub nawet 100 000 USD)
  • specyfika określona przez Państwo, w którym działasz

wybór kwoty obligacji zależy od rodzaju prowadzonej działalności sprzątającej. W przypadku usług mieszkaniowych często dopuszczalne są niższe kwoty. Jednakże komercyjne usługi sprzątania zazwyczaj wiązałyby się z wyższymi kwotami obligacji.

premia za obligacje, którą w końcu pokryjesz, to ułamek kwoty obligacji, którą chcesz otrzymać. Jest ona wypłacana co roku.

jak uzyskać Wiązanie

aby uzyskać połączenie z firmą sprzątającą, musisz złożyć wniosek u dostawcy poręczenia, co często można zrobić online. Może być konieczne oszacowanie ogólnych finansów firmy i profilu, aby określić premię za obligacje.

zazwyczaj jednak obligacje nie pociągają za sobą kontroli kredytowej właściciela firmy. W ten sposób możesz być w stanie związać się, wypełniając swoje informacje online i płacąc odpowiednią premię za obligację za liczbę pracowników, których zatrudniasz, kwotę obligacji i stan, w którym się znajdujesz. Zazwyczaj otrzymasz wtedy poręczenie obligacji przez e-mail, jak również wydruku.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.