Která prohlášení přesně popisují, proč renesance začala v Itálii?

jeden z hlavních důvodů, proč renesance začala v Itálii, je spojen s její geografií. Městské státy Itálie, na Středozemním moři, byly centry pro obchod a obchod, první přístav pro zboží i nové nápady. Nejsem si úplně jistý, jestli se to vyhnulo krizi.

Itálie byla jádrem bývalé římské říše a při rozpadu Byzantské říše v roce 1453 se stala útočištěm pro intelektuály Konstantinopole, kteří s sebou přinesli mnoho velkých děl starověkých Řeků a Římanů, děl, která byla ztracena na Západě během temných věků. Před tím učenci v Itálii zkoumali díla starověků, ale nebyli příliš dobří a často neúplní.

třetí důvod byl politický. Kvůli mnoha politickým změnám, Svatá římská Říše v podstatě ztratila moc v severní Itálii, papežské státy byly řízeny různými vedoucími rodinami v každém regionu, a město Neapol dominovalo na jihu.

renesance byla znovuzrozením starověkého řeckého a římského myšlení a stylů, a Římská i řecká civilizace byla středomořskou kulturou, stejně jako Itálie. Nejlepším jediným důvodem pro Itálii jako rodiště renesance byla koncentrace bohatství, moc, a intelekt v Církvi.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.