Znaczenie szkoleń i rozwoju dla pracowników

programy szkoleń i rozwoju pracowników są niezbędne do sukcesu firm na całym świecie. Programy te nie tylko oferują pracownikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności, ale także pracodawcom możliwość zwiększenia wydajności pracowników i poprawy kultury firmy.

mogą również zmniejszyć rotację pracowników — a badanie Instytutu Pracy 2020 pokazuje, jak ważne może to być dla wyniku finansowego firmy. Dobrowolne obroty pracowników, zgodnie z raportem, kosztują amerykańskie firmy ponad 630 miliardów dolarów rocznie.

CTApracownicy uczestniczą w ćwiczeniu tablicy podczas sesji szkoleniowej w grupie roboczej.

nic dziwnego, że pracownicy, którzy mają regularne możliwości uczenia się, rozwoju i rozwoju, są bardziej skłonni do pozostania w firmie. Bob Nelson, autor 1001 sposobów angażowania pracowników, twierdzi, że uczenie się i rozwój są jednymi z najważniejszych czynników zaangażowania pracowników.

rozwój pracowników to ciągłe wysiłki na rzecz poprawy wydajności pracy poprzez podejścia takie jak coaching, sesje szkoleniowe i mentoring przywództwa. Szkolenie jest specyficznym wydarzeniem, które uczy nowych informacji lub umiejętności, często dostarczanych nowym lub nowo promowanym pracownikom. Oba są kluczowymi funkcjami pracowników działu kadr korporacyjnych, którzy zazwyczaj są odpowiedzialni za planowanie i realizację tych działań. Tytuł licencjata w zarządzaniu zasobami ludzkimi może pomóc przygotować cię do prowadzenia programów szkoleniowych i rozwojowych w Twojej organizacji.

szkolenia i rozwój Zwiększ wydajność pracowników

programy szkoleń i rozwoju pracowników mają kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności pracowników. W rzeczywistości raport z 2019 r. opublikowany w International Journal of Business and Management Research wskazuje, że 90% ankietowanych pracowników zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło, że programy szkoleniowe i rozwojowe poprawiły ich wydajność pracy.

firmy mogą oferować wiele rodzajów szkoleń osobistych lub online i możliwości rozwoju dla pracowników. Mogą również korzystać ze szkoleń wewnętrznych, szkoleń firm trzecich lub działań poza siedzibą firmy, aby zapewnić te możliwości. Są to niektóre rodzaje szkoleń i rozwoju często dostępne dla pracowników:

 • szkolenia menedżerskie
 • szkolenia sprzedażowe
 • szkolenia dla nowych pracowników
 • programy mentorskie
 • praktyki zawodowe

Poniżej przedstawiono kilka sposobów szkolenia pracowników i działań rozwojowych poprawiających wydajność pracowników.

szkolenie w zakresie nowych obowiązków

niezależnie od tego, czy chodzi o cross-training w celu zrozumienia wielu ról, czy o przejście na nowe stanowiska, pracownicy mogą przygotować się do dodatkowych obowiązków poprzez szkolenia i możliwości rozwoju. Programy szkoleniowe i rozwojowe mogą pomóc pracownikom nauczyć się umiejętności, których potrzebują na swoich obecnych stanowiskach, a także wprowadzić umiejętności przywódcze i wiedzę o oprogramowaniu, której będą potrzebować w przyszłości. Jedna z form szkolenia, praktyka zawodowa, pozwala pracownikom rozpocząć pracę jako stażyści i awansować na wyższy poziom.

uczenie się o aktualizacjach branżowych i technologicznych

programy szkoleniowe i rozwojowe pracowników mogą pomóc pracownikom być na bieżąco ze zmianami w ich branży, takimi jak etyka, bezpieczeństwo lub standardy jakości. Mogą również pokazać pracownikom nowe sposoby myślenia i pracy, wykorzystując zaktualizowane technologie i procesy oraz edukując pracowników o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa. Zastosowanie tych nowych narzędzi i praktyk w ich codziennych rolach może prowadzić do lepszych wyników dla pracowników – i ich pracodawców.

przystosowanie się do pracy zdalnej

środki ostrożności związane z pandemią COVID-19 przeniosły około 80% pracowników do pracy zdalnej, wynika z firmy badawczej Brandon Hall Group. Ponieważ większość pracowników wcześniej pracowała na miejscu, firmy i osoby dla nich pracujące zmagały się z wyszukiwaniem i wdrażaniem nowych narzędzi i zasobów, aby dostosować to nowe środowisko pracy. Szkolenia i rozwój skoncentrowany na tych nowych procesach mogą pomóc w dokonaniu tego przejścia.

aktualizacja szkoleń dla nowych pracowników

nowi pracownicy często otrzymują szkolenia w ramach procesu onboardingu. Ale odświeżające informacje, których nauczyli się na tym szkoleniu, są cenne. Lekcje są często łatwiejsze do strawienia, gdy pracownicy są bardziej zaznajomieni z organizacją i własnymi rolami. Dodatkowo, aktualizacje te zapewniają możliwości wzmocnienia edukacji różnorodności, równości i integracji (DEI). Firmy często nakazują pracownikom Ukończenie corocznych szkoleń dotyczących ważnych kwestii, takich jak przeciwdziałanie molestowaniu i zgodność z prawem.

Rozwiązywanie problemów związanych z oceną wyników

programy szkoleniowe i rozwojowe mogą pomóc pracownikom w budowaniu mocnych stron i usuwaniu niedociągnięć zidentyfikowanych w ich ocenach wyników. Opinie te często zalecają wiedzę lub umiejętności, na których pracownik powinien skupić się na doskonaleniu, a działania szkoleniowe i rozwojowe mogą pomóc pracownikowi zaspokoić tę potrzebę. Programy szkoleniowe i rozwojowe mogą również pomóc pracownikom odkryć obszary, w których mogliby korzystać z dodatkowych możliwości edukacyjnych i wsparcia.

rozwijanie umiejętności miękkich

programy szkoleniowe i rozwojowe pracowników mogą wzmocnić umiejętności miękkie, które są niezbędne w dostosowywaniu się do zmian w pracy i społeczeństwie. Szkolenia, które podkreślają przykłady umiejętności miękkich, takich jak odporność, inteligencja emocjonalna i zwinność w profesjonalnych warunkach, mogą stworzyć atmosferę, która sprzyja produktywności i koleżeństwu.

szkolenia i rozwój Zwiększ produktywność pracowników

produktywność pracowników to kolejny obszar, w którym widać znaczenie szkoleń i rozwoju. Pracownicy biorący udział w efektywnych programach szkoleniowych i rozwojowych pracują efektywniej. Aby ocenić skuteczność swoich programów rozwoju pracowników i szkoleń, organizacje mogą wykonać te środki, według technologa HR:

 • mierzenie wyników wydajności — ocena wyników pracy w celu określenia poziomu poprawy
 • udzielanie ocen przed i po szkoleniu – Proszenie pracowników o podzielenie się tym, czego oczekują od programów szkoleniowych i rozwojowych oraz czy wysiłki firmy spełniły te oczekiwania
 • Mining data-badanie danych, takich jak czas spędzony na kursie lub wskaźniki rezygnacji, w celu uzyskania wglądu w to, w jaki sposób pracownicy angażują się w treści
 • Przeprowadzanie ankiety i testy — ankiety i konkursy w ramach szkolenia mogą mierzyć wiedzę pracowników i zaangażowanie

produktywność pracowników może być wskaźnikiem skuteczności szkolenia. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów sposobów, w jakie programy szkoleniowe i rozwojowe zwiększają produktywność pracowników.

Poprawa zarządzania zadaniami

programy szkoleniowe i rozwojowe pomagają pracownikom zarządzać zadaniami indywidualnie lub w zespołach, polegając na lepszym zrozumieniu procesów i jasno określonych celów. Ponieważ pracownicy są dobrze zorientowani w umiejętnościach wymaganych do ich pracy, będą potrzebować mniej czasu na znalezienie sposobów wykonywania zadań.

kierowanie wymaganych umiejętności

zapewnienie szkoleń i rozwoju pracownikom pozwala pracodawcom wskazać wiedzę i umiejętności, które chcą mieć ich pracownicy. Programy szkoleniowe i rozwojowe mogą edukować pracowników na temat nowych umiejętności lub dostarczać aktualizacji istniejących umiejętności w celu zwiększenia wydajności.

zachęcanie do ciągłego doskonalenia

dzisiejsze stale zmieniające się technologie wymagają regularnego podnoszenia kwalifikacji, a programy szkoleniowe i rozwojowe zapewniają taką możliwość. Wysiłki te zachęcają do innowacji i gotowości do podejmowania ryzyka w celu poprawy procesów — przy mniejszej potrzebie nadzoru.

zaszczepienie zaufania

nie tylko pracownicy, którzy uczestniczyli w programach szkoleniowych i rozwojowych, będą bardziej pewni swojej wiedzy i umiejętności, ale także ich menedżerowie. To zaufanie sprzyja poczuciu entuzjazmu i odpowiedzialności za wyniki pracy.

Wyjaśnienie oczekiwań

programy szkoleniowe i rozwojowe mogą pomóc organizacjom w wyjaśnieniu pracownikom oczekiwań, jakie mają od nich. Ten wysiłek promuje kulturę opartą na wydajności, w której pracownicy wyznaczają osiągalne cele w oparciu o dobrze zdefiniowane zasady organizacyjne.

zwiększanie zaangażowania pracowników

kiedy pracownicy wiedzą, że mają wspierającego pracodawcę, są bardziej zaangażowani i entuzjastycznie nastawieni do osiągania wyników na wysokim poziomie. Zapewnienie pracownikom możliwości szkolenia i rozwoju pokazuje, że pracodawca jest gotów wspierać swoich pracowników przez całą ich karierę.

rozwijaj najważniejszy zasób Twojej firmy: jej ludzi. 100% Online licencjat z zarządzania zasobami ludzkimi. Maryville University

szkolenia i pomoc rozwojowa przy zmniejszaniu rotacji pracowników

biorąc pod uwagę kosztowną perspektywę rotacji pracowników, firmy szukają sposobów na utrzymanie pracowników na pokładzie. Szkolenia i rozwój są ważne dla zmniejszenia rotacji pracowników.

badanie Instytutu Pracy pokazuje cechy pracy, takie jak szkolenia, które stanowią najszybciej rozwijającą się kategorię powodów dobrowolnych obrotów-wzrost o 117% od 2013 roku. I, w 2019, firma Educational technology Instructure opublikowała wyniki ankiety pokazującej, że 70% USA pracownicy twierdzą, że są co najmniej w pewnym stopniu skłonni do opuszczenia obecnego pracodawcy i podjęcia nowej roli u pracodawcy, który inwestuje w szkolenia i rozwój. Oto kilka sposobów, w jakie szkolenie i rozwój pracowników są kluczowe w zmniejszaniu rotacji pracowników.

zaangażowanie w rozwój i promocję zatrudnienia

regularne zapewnianie skutecznych szkoleń i możliwości rozwoju poprawia motywację pracowników i satysfakcję z pracy oraz otwiera możliwości awansu i awansu. Work Institute podaje, że w 2019 roku 20% pracowników, którzy dobrowolnie opuścili swoje firmy, zrobiło to z powodu braku możliwości rozwoju kariery, najczęściej cytowanej przyczyny odejścia.

firmy również czerpią korzyści z oferowania tych możliwości — oszczędzając im od 1000 do 5000 USD, które ePay Systems, firma zarządzająca kapitałem ludzkim i pracownikami, zgłasza koszty it związane z zatrudnieniem każdego nowego pracownika.

rozwijanie poczucia własnej wartości i zniechęcanie do stagnacji

szansa jest kluczowym czynnikiem w zatrzymywaniu pracowników. Mając na uwadze ten wpływ, Society for Human Resource Management (SHRM) mówi, że firmy powinny szkolić menedżerów, aby utrzymać motywację, zaangażowanie i poczucie doceniania pracowników.

programy szkoleniowe i rozwojowe mogą również pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowym pracowników, którzy opanowali początkowe zadania. Zapewnienie możliwości rozwoju może odmłodzić pracowników i dać im nowe spojrzenie na ich pracę.

promowanie szkoleń jako świadczenia pracowniczego

szkolenia i rozwój to największe korzyści dla pracowników, zachęcające do poczucia znaczenia i przynależności wśród pracowników. Firmy, które mogą oferować szkolenia i możliwości rozwoju jako korzyści, mają następujące zalety:

 • przyciąganie najlepszych talentów
 • zachęcanie pracowników sezonowych do powrotu
 • Tworzenie miejsca pracy, w którym pracownicy chwalą innych

standaryzacja procesów i procedur

pracownicy, którzy otrzymują jasną komunikację o pracy i wymaganych procesach i procedurach, częściej pozostają w niej. Programy szkoleniowe i rozwojowe pomagają przekazywać te informacje i zapewniają pracownikom narzędzia do wykonywania swoich ról zgodnie z wytycznymi korporacyjnymi.

Pomoc Szkoleniowa i rozwojowa w poprawie kultury firmy

poprawa kultury firmy to kolejna korzyść z dostarczania programów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników. Chris Dyer, autor książki The Power of Company Culture z 2018 roku, donosi, że możliwości szkoleniowe i rozwojowe są zgodne z atrybutami, które nazywa kluczowymi filarami silnej kultury firmy:

 • przejrzystość — przekazywanie informacji o szczegółach organizacyjnych, takich jak opinie pracowników i status finansowy
 • pozytywność — przyjmowanie wyzwań poprzez budowanie mocnych stron organizacji
 • pomiar — zbieranie, mierzenie i ocenianie informacji.
 • uznanie — chwalenie i nagradzanie dobrej pracy
 • wyjątkowość — rozwijanie unikalnych cech firmy
 • słuchanie — zachęcanie do aktywnego słuchania, które prowadzi do działania
 • błędy — wspieranie środowiska, w którym pracownicy uczą się na błędach

Dyer zauważa, że liderzy firmy powinni być otwarci na znaczenie szkoleń i rozwoju dla firmy i jej pracowników w ramach pozytywnej kultury. Poniżej przedstawiono sposoby, w jakie programy szkoleniowe i rozwojowe mogą pomóc w poprawie kultury firmy.

zmniejszenie konieczności stałego nadzoru

programy szkoleniowe i rozwojowe mogą zwiększyć kompetencje pracowników w ich pracy i zapoznać ich z pracą wymaganą od innych w ich zespole. To ulepszone zarządzanie zadaniami i praca zespołowa pomagają zmniejszyć potrzebę ścisłego nadzoru.

przyciąganie i zatrzymywanie talentów

program szkoleniowy i rozwojowy, który odnosi się do mocnych stron i wartości poszczególnych osób, pokazuje zaangażowanie firmy w promowanie uczenia się i rozwoju każdego pracownika. To skupienie się na innowacjach i pokonywaniu osobistych wyzwań sprawia, że organizacja jest bardziej atrakcyjna dla najlepszych talentów.

podnoszenie Morale pracowników

opanowanie zadania — nawet jeśli jest przyziemne lub opiera się na umiejętnościach, z którymi pracownik już jest zaznajomiony — daje poczucie spełnienia. Zapewnienie możliwości szkoleniowych, które pozwalają pracownikom na doskonalenie, pomaga dać im poczucie własnej wartości i poprawia morale.

zapewnienie ścieżki do poprawy

programy szkoleniowe i rozwojowe zapewniają jasną ścieżkę dla pracowników do nauki i rozwoju. Uczenie się, które odpowiada na konkretne potrzeby dotyczące obecnej lub przyszłej roli, pomaga pracownikom wyznaczyć kurs na własny sukces.

pomaganie pracownikom czuć się uznanym

udane programy szkoleniowe i rozwojowe obejmują rozpoznawanie osiągnięć w nauce pracowników. W rzeczywistości raport LinkedIn Learning „2020 Workplace Report” pokazuje, że wielu pracowników było bardziej skłonnych do udziału w szkoleniach, jeśli kierownictwo uznało ich wysiłki w zakresie uczenia się. W szczególności młodsi pracownicy zareagowali na uznanie swoich menedżerów, A 44% pracowników w wieku poniżej 22 lat należy do tej kategorii.

cementowanie wiedzy pracowników na temat kultury firmy

programy szkoleniowe i rozwojowe mogą pomóc firmom podkreślić ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, takich jak różnorodność i integracja w miejscu pracy oraz sposób, w jaki ich pracownicy mogą pomóc w osiągnięciu tych priorytetów. Podstawowe wartości firmy – oraz to, w jaki sposób programy szkoleniowe i rozwojowe rozwijają te wartości — powinny być jasne w programach promujących uczenie się i rozwój pracowników.

uwzględnianie indywidualnych wartości

Holistyczne programy szkoleniowe i rozwojowe celebrują różnice i zachęcają do uczenia się w oparciu o indywidualne zainteresowania i pochodzenie. Promowanie zrozumienia kultur i wartości innych pracowników poprawia pracę zespołową i pomaga stworzyć bardziej integracyjny i spójny zespół.

Poprawa reputacji organizacji

pracownicy, którzy biorą udział w szkoleniu i rozwoju personelu, częściej czują się dobrze ze swoimi pracodawcami. Są również bardziej prawdopodobne, że dobrze wykonują swoje zadania, uzyskując pozytywne wyniki, które zwiększają reputację firmy wśród klientów i innych interesariuszy.

Jak stworzyć skuteczne szkolenia i rozwój dla pracowników

aby stworzyć skuteczne szkolenia i możliwości rozwoju, pracodawcy powinni zacząć od określenia, jakie umiejętności i wiedza pracownicy potrzebują, aby pomóc firmie osiągnąć jej cele. Następnie organizacje powinny dostosować swoje plany szkoleniowe i rozwojowe do zainteresowań pracowników i stylów uczenia się. Poniżej przedstawiono sposoby tworzenia programów szkoleniowych i rozwojowych, które przynoszą korzyści firmom i ich pracownikom.

Oceń wpływ firmy

pracodawcy powinni rozważyć wpływ, jaki mają nadzieję, że programy szkoleniowe i rozwojowe pracowników będą miały na organizację. Następnie powinni określić cele firmy dla tych programów, opracowując strategię ich wspierania.

Zidentyfikuj braki w umiejętnościach

liderzy firmy powinni określić, w jaki sposób wydajność pracy pracowników wpływa na postępy organizacji w osiąganiu celów. Ich szkolenie powinno rozwiązać wszelkie luki w umiejętnościach, które spowalniają postępy firmy.

wybierz metody uczenia się

podczas projektowania programów szkoleniowych i rozwojowych firmy powinny brać pod uwagę takie czynniki, jak pochodzenie pracowników, preferencje i doświadczenie. Wśród opcji metod nauczania dla programów szkoleniowych i rozwojowych są następujące:

 • styl w klasie
 • Coaching i mentoring
 • e-learning
 • symulacje
 • Odgrywanie Ról
 • materiały do czytania

dostosowanie do zdalnego uczenia się

przy większej liczbie pracowników pracujących obecnie zdalnie, firmy muszą zapewnić, że mogą zapewnić programy szkoleniowe i rozwojowe, które współgrają z personelem zewnętrznym. Narzędzia takie jak wideokonferencje, seminaria internetowe i fora internetowe mogą zachęcać do nauki niezależnie od lokalizacji pracowników. Aby zmniejszyć ryzyko, że nieporozumienia lub różnice kulturowe zakłócają skuteczność programów szkoleniowych i rozwojowych, pracodawcy powinni jasno określić oczekiwania i cele związane z doświadczeniem.

oceniaj wyniki szkoleń

organizacje powinny ponownie rozważyć swoje programy szkoleniowe i rozwojowe po każdym działaniu. Doświadczenie pracowników w zakresie programowania szkoleń i rozwoju – oraz ich wydajność po nim-może prowadzić do przyszłych wysiłków na rzecz zachęcania do nauki.

zdobądź umiejętności w zakresie zasobów ludzkich, aby wspierać silne szkolenia i rozwój

programy szkoleniowe i rozwojowe zapewniają wiele korzyści. Zwiększają wydajność pracowników, zwiększają produktywność pracowników, zmniejszają rotację pracowników i poprawiają kulturę firmy. Poznaj znaczenie programów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników i pracodawców, kontynuując karierę w dziale zasobów ludzkich.

Maryville University Online Bachelor of Science w zarządzaniu zasobami ludzkimi może wyposażyć cię w wiedzę i umiejętności, aby pomóc firmom w zapewnieniu skutecznych szkoleń i możliwości rozwoju pracowników. Skupisz się na takich obszarach jak krytyczna ocena, efektywność kulturowa, przywództwo, konsultacje, komunikacja, etyka i zarządzanie relacjami — z fundamentem w koncepcjach biznesowych. Dowiesz się o tych tematach w elastycznym, internetowym programie nauczania, który oferuje możliwości kontynuowania studiów magisterskich wraz ze szkoleniem licencjackim.

dowiedz się, w jaki sposób licencjat z Zarządzania Zasobami Ludzkimi Maryville może pomóc ci w realizacji celów zawodowych.

Polecane Lektury

kompetencje kulturowe w miejscu pracy: co powinni wiedzieć Liderzy

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kariera: Kluczowe role w biznesie

znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnym miejscu pracy

Źródła

20/20 Business Insight, „Znaczenie szkoleń i rozwoju w miejscu pracy”

Brandon Hall Group, „jak pandemia wprowadziła przyszłość pracy w teraźniejszość”

wbudowane, „rozwój pracowników: co to jest i dlaczego ma znaczenie”

spryt, „sposoby, w jakie szkolenia mogą zwiększyć produktywność pracowników”

Systemy Epay, „jaki jest koszt zatrudniania i wdrażania nowych pracowników?”

Fulcrum Labs,”uczynienie szkolenia pożądanym atutem dla pracowników „

Go2HR,”szkolenie pracowników jest warte inwestycji „

Houston Chronicle,”związek między szkoleniem a wynikami pracowników „

HRD,”jak programy szkoleniowe i rozwojowe wpływają na kulturę firmy „

zestaw HR,”siedem filarów pozytywnej kultury miejsca pracy „

technolog HR,”szkolenia i rozwój pracowników: Jak mierzyć Roi programów szkoleniowych”

poradnik kariery, ” znaczenie szkolenia pracowników: 11 Korzyści „

Infopro Learning, ” Czym Jest Trening Różnorodności? I dlaczego ważne jest ”

„, jak zachęcić dzisiejszych pracowników do pozostania i zaangażowania? Rozwój kariery „

IntelliPaat, „Znaczenie szkoleń & rozwój”

The International Journal of Business and Management Research, ” wpływ szkoleń i rozwoju na wyniki pracowników: Analiza danych ilościowych”

LeadChange, „5 sposobów wykorzystania szkoleń i rozwoju pracowników do motywowania pracowników”

LinkedIn Learning, „raport 2020 Workplace Learning”

Lucidchart, „Znaczenie szkoleń i programów rozwoju pracowników”

Qualityze, „wydajność w miejscu pracy zależy od szkolenia i rozwoju pracowników”

przerobione, „uczenie się i rozwój jest kluczem do doświadczenia pracowników w pracy zdalnej”

Shift, „prawdziwy koszt Nie zapewnienia szkolenia pracowników”

społeczeństwo zarządzania zasobami ludzkimi, „jak zmniejszyć Rotacja pracowników dzięki solidnym strategiom retencji „

TalentLMS, ” rozwijanie umiejętności miękkich w miejscu pracy: Dlaczego i jak”

TalentLMS, „szkolenia i wyzwania rozwojowe i rozwiązania w miejscu pracy”

the Arizona Republic, „Znaczenie szkolenia & Dział Rozwoju w HR”

Tinypulse, „raport retencji pracowników”

Przemysł szkoleniowy, „jak nauka & rozwój wpływa na zaangażowanie pracowników”

Traliant, „4 powody, dla których szkolenie w zakresie różnorodności, równości i integracji jest ważniejsze niż kiedykolwiek”

WalkMe Blog, „Konfiguracja sukcesu: jak poprawić wydajność pracowników”

Instytut Pracy, „raport retencji 2020”

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.